Formalia

WEB Mariagerfjord Gymnasium 0207

Mariagerfjord Gymnasium i tal

Opdateret d. 10/8 2022

 

Eleverne

I skoleåret 2022-2023 går der 537 elever på Mariagerfjord Gymnasium. Eleverne er fordelt på de gymnasiale uddannelser:

Stx (almen studentereksamen): 395 elever
Hf (højere forberedelseseksamen): 91 elever
Vhf (visiteret hf): 51 elever

Gennemsnitlig klassekvotient

Stx: 25 elever pr. klasse
Hf: 23 elever pr. klasse
Vhf: 17 elever pr. klasse

Gennemsnitlige fraværsprocenter for skoleåret 2020-2021

Fysisk fravær: 5,8%
Skriftlig fravær: 0,6%

Skolens personale

78 ansatte fordelt på 64 lærere inkl. ledelsen og 14 øvrigt ansatte.

Organisation

Se oversigt over organisationen (nyt vindue):

ORGANISATION

WEB Mariagerfjord Gymnasium (14 Of 135)

Nøgletal

På www.uddannelsesstatistik.dk (nyt vindue) kan du finde oplysninger om de gymnasiale uddannelser. Blandt andet kan du se en række nøgletal for Mariagerfjord Gymnasium:

- Fuldførelsesprocent: Klik og se elevernes gennemførelsesprocent (nyt vindue).

- Overgang til uddannelse: Se, hvor stor en andel af studenterne, der er i gang med en videregående uddannelse 27 måneder efter studentereksamen. Klik og se tallene (nyt vindue).

- Karakterer: Klik og se studenternes eksamensresultater (nyt vindue).


Elevtrivselsundersøgelse

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2022


Undervisningsmiljøvurdering

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 2022-23