Adgangskrav og optagelse

WEB Mariagerfjord Gymnasium 0183
WEB Mariagerfjord Gymnasium 8955

Ansøgning

Når du søger om optagelse på stx eller hf, skal ansøgningen ske digitalt. Sammen med dine forældre skal du udfylde og sende ansøgningsskemaet på optagelse.dk. Du skal logge på siden med dit UNI-login, og dine forældre skal logge ind ved hjælp af deres NemID/MitID, så de kan underskrive ansøgningen elektronisk.

Ved ansøgningen skal du vælge:

Stx

- Vælg 2. fremmedsprog (spansk beg. A, tysk forts. B, fransk beg. A eller tysk forts. A)

- Vælg kunstnerisk fag (dramatik C, billedkunst C, musik C eller mediefag C)

Hf

- Vælg 1. og 2. prioritet af praktisk/musisk fag (idræt C, billedkunst C eller musik C).

Gå til optagelse.dk (nyt vindue):

OPTAGELSE.DK

Vigtige datoer

Senest 1. marts: Du skal have udfyldt din uddannelsesplan og valgt det ønskede gymnasium.

1. juni: Du får besked om, hvilket gymnasium du har fået reserveret en plads på.

Juni/juli: Hvis du er optaget på Mariagerfjord Gymnasium, vil du modtage et velkomstbrev i slutningen af juni / begyndelsen af juli.

August: Første skoledag på Mariagerfjord Gymnasium.

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8854

Få hjælp til din ansøgning

På optagelse.dk kan du finde vejledninger og hjælp til din ansøgning. Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte en af vores elevvejledere på Mariagerfjord Gymnasium.

Du kan træffe en elevvejleder hver dag i tidsrummet 7.55 - 13.35 og få hjælp til ansøgningen. Ring på tlf. 98 52 08 55 og få hjælp med det samme eller aftal et møde på gymnasiet.

FIND EN VEJLEDER

Spørgsmål om elevfordeling

Det er Fordelingsudvalget i Region Nordjylland, der fordeler ansøgere på områdets gymnasier efter optagelsesbekendtgørelsens regler. Hvis du har spørgsmål om elevfordelingen, kan du kontakte regionens gymnasieteam på mail gymnasier@rn.dk og tlf. 25 52 00 98. 

Har du spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger, bedes du skrive med sikker digital post. Send sikker digital post via Borger.dk (login med MitID).

LÆS MERE PÅ WWW.RN.DK