Optagelsesprøve

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8989

Opfylder du ikke adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til stx eller hf, kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Optagelsesprøven varer fire timer og er en skriftlig prøve inden for fagene: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik/Kemi. Prøven bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Læs om optagelsesprøven på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Har du spørgsmål til prøven eller samtalen, er du velkommen til at kontakte en af vores elevvejledere på tlf. 98 52 08 55.

Prøvedatoer

1. Optagelsesprøve

 

Dato følger…

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

- ansøgere fra prøvefrie skoler.

- ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog.

- ansøgere, der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen.

- ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

- ansøgere, der har søgt om optagelse for sent.

2. Optagelsesprøve

 

Dato følger…

Den sene optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det kan fx være:

- ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate, men ikke består folkeskolens afgangseksamen.

- ansøgere, som ikke får et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de lovbundne prøver.

- ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, og som ikke har opnået mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag.

- ansøgere, der var syge ved en af folkeskolens prøver.

- ansøgere, der var syge ved den første optagelsesprøve.

- ansøgere, der ikke bestod den første optagelsesprøve, og som gerne vil aflægge prøven igen.

WEB Mariagerfjord Gymnasium (14 Of 135)

Læs mere

Du kan se et eksempel på den centralt stillede optagelsesprøve på www.uvm.dk (nyt vindue).

Læs mere om ansøgningsprocessen og adgangskravene fra 9. klasse på www.ug.dk (nyt vindue).

Læs mere om ansøgningsprocessen og adgangskravene fra 10. klasse på www.ug.dk (nyt vindue).