Gym+

 

WEB Mariagerfjord Gymnasium (104 Of 135)

Tilbud til dig

Mariagerfjord Gymnasium har en række tilbud til dig, der gerne vil vide mere og udfordres fagligt. Med Gym+ har du mulighed for at få undervisning på et højere niveau, deltage i konkurrencer og være med i faglige netværk sammen med andre unge, der deler dine interesser. 

"Vores lærere er engagerede, og man kan mærke, at de brænder for deres fag. Samtidig er de også gode til at lytte til os og fx spørge, om der er nogle emner, vi kunne tænke os at arbejde med. Jeg føler, der er en gensidig respekt, og at man bliver taget alvorligt."

Rasmus Christian Schmidt Soelberg (3.sz)

WEB Mariagerfjord Gymnasium 9890

Undervisning på højere niveau

Nordjyske Gymnasiers Akademi

 

Nordjyske Gymnasiers Akademi er en fælles koordineret indsats for særligt interesserede elever i hele Nordjylland. Målet er at give eleverne faglig fordybelse, der rækker ud over den almindelige undervisning, og give dem mulighed for at møde andre særligt interesserede elever og arbejde problemløsende sammen med dem.

Vil du vide mere om Nordjyske Gymnasiers Akademi, kan du hive fat i en af nedenstående kontaktpersoner:

Naturvidenskab & teknologi: Anne-Kirsten Mose (akm)
Humaniora & sprog: Nick Holmen Sander (nhs)
Samfundsvidenskab & business: Christian Nørgaard Nielsen (cnn)

Unge Forskere

 

Unge Forskere er en konkurrence for elever, der har lavet et større projekt inden for det naturfaglige område. Konkurrencen giver dig mulighed for at arbejde innovativt med naturvidenskab, og undervejs kan du få dine idéer ført ud i den virkelige verden. Læs mere om unge forskere (nyt vindue).

Cambridge English

 

Cambridge English er et tilbud om ekstra engelskundervisning. På kurset arbejder du med avanceret grammatik og ordforråd, som ligger ud over det niveau, du møder i den daglige undervisning. Kurset afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen, og herefter får du et såkaldt Cambridge certifikat, du kan bruge i udlandet. 

Goethe Tysk

 

Gymnasiet tilbyder Goethe Tysk til dig, der har en særlig interesse for sproget. Måske drømmer du om at bo, studere eller arbejde i den tysksprogede del af Europa? Med Goethe Tysk bliver du bedre til at tale tysk og til at forstå tyske tekster. Kurset afsluttes med en eksamen, og herefter får du et officielt bevis, der er internationalt anerkendt.

Videnskabsklubben

 

Brænder du for naturvidenskab? Så kan du blive mentor i gymnasiets videnskabsklub. Som mentor skal du dele din interesse for naturvidenskab med børn i 4.-6. klasse, der går til videnskab i deres fritid. Du får masser af vejledning og hjælp til formidlingen, men har samtidig et stort ansvar sammen med de to-tre andre gymnasieelever, som du deler opgaven med. Arbejdet er frivilligt.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

 

Mariagerfjord Gymnasium er medlem af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF). Foreningen er primært drevet af frivillige, der holder foredrag, workshops og årlige ScienceCamps i sommerferien. Læs om Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) (nyt vindue).

Nordjysk Naturtalent

 

Nordjysk Naturtalent er en konkurrence med pengepræmier til vinderne. Konkurrencen er kun for de ældste gymnasieelever, der har skrevet et større projekt inden for et naturvidenskabeligt fag, som fx matematik, fysik, kemi eller biologi. Læs mere om Nordjysk Naturtalent (nyt vindue).