Whistleblowerordning

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8854

Ordningen

Mariagerfjord Gymnasium har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle nuværende medarbejdere og elever. Dette er kun muligt hvis man er på skolens IP-adresse.

Gymnasiet ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og andre alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere samt elever kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser. 

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – fx rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.

WEB Mariagerfjord Gymnasium 0199

Hvordan foretager du en indberetning

Du kan indsende en indberetning via et af nedenstående links:


INDBERETNING FOR MEDARBEJDERE


INDBERETNING FOR ELEVER

Læs mere

Her kan du læse om gymnasiets whistleblowerpolitik, proceduren for indberetning og retningslinjerne for sagsgangen ved indberetninger til whistleblowerordningen.

WHISTLEBLOWERPOLITIK

PROCEDURE FOR INDBERETNING

RETNINGSLINJER