Bestyrelsen

WEB Mariagerfjord Gymnasium 9765

Medlemmer

 

Formand
Selvsupplerende repræsentant

Morten Lassen
Mail: mortenslassen@gmail.com

 

Næstformand
Repræsentant for erhvervslivet

Steen Juulsgaard

 

Repræsentant for Mariagerfjord Kommune
Mogens Jespersen

 

Repræsentant for grundskolerne
Berit Vinther

 

Selvsupplerende repræsentant
Lone Kalstrup

 

Repræsentant for videregående uddannelser
Olav Geil

 

Medarbejderrepræsentant
Kristian Paaskesen

 

Medarbejderrepræsentant
Helle Severinsen Frandsen

 

Elevrepræsentant (2023-2024)
Rasmus Christian Schmidt Soelberg (3.sz)

 

Elevrepræsentant (2023-2024)
Benjamin Karlsen-Smith (2.e)

 

Sekretær
Søren Urup (rektor)

 

Protokolfører
Michael Madsen (vicerektor)

 

Referent
Githa Ankerstjerne

WEB Mariagerfjord Gymnasium 0199

Bestyrelsesmøder

I skoleåret 2023-2024

  • Mandag d. 25/9 2023 kl. 15.30
  • Mandag d. 27/11 2023 kl. 15.30
  • Tirsdag d. 12/3 2024 kl. 15.30
  • Tirsdag d. 4/6 2024 kl. 15.30

Bestyrelsesreferater

Ældre referater

 

Hvis du ønsker at læse ældre bestyrelsesreferater, er du velkommen til at kontakte gymnasiet.