Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

WEB Mariagerfjord Gymnasium 9941

Om studieretningen

På denne studieretning har du tysk A som fortsættersprog. Det vil sige, at faget bygger videre på dine sproglige færdigheder, du har fået fra tyskundervisningen i grundskolen. Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd, og samtidig får du et grundigt kendskab til tysk kultur, historie og samfundsforhold.

SE OVERSIGT

“Jeg har altid interesseret mig for sprog, og det har altid været et fag, jeg er god til. Derfor gav det god mening at vælge en sproglig studieretning, hvor jeg kan lære forskellige sprog og gå i dybden med det, der interesserer mig.”

Sofie Marie Nielsen (3.abcm)

WEB Mariagerfjord Gymnasium 9366

Studieretningens fag

Engelsk A

 

Læs om Engelsk A på www.ug.dk (nyt vindue).

Tysk A

 

Læs om Tysk A på www.ug.dk (nyt vindue).

Samfundsfag B

 

Læs om Samfundsfag B på www.ug.dk (nyt vindue). 

WEB Mariagerfjord Gymnasium (12 Of 135)

Fag på stx

Udover dine studieretningsfag skal du have valgfag og obligatoriske fag, som er fælles for alle studieretninger. Det drejer sig om:

  • Dansk, historie, matematik, samfundsfag og idræt
  • Engelsk og et andet fremmedsprog, der kan være tysk, fransk eller spansk
  • Biologi, fysik, informatik, kemi og naturgeografi (du skal have tre eller fire af fagene)
  • Oldtidskundskab og religion
  • Almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv)
  • Enten musik, billedkunst, drama eller mediefag