Web H38A3353

Vhf på Mariagerfjord Gymnasium

Mariagerfjord Gymnasium udbyder vhf (visiteret hf), der er en specielt tilrettelagt hf-uddannelse for unge med ADHD, autismespektrumtilstande og tilgrænsende vanskeligheder.

Kort om vhf

Books Icon

I vhf-klassen går der cirka 18 elever. De har deres eget klasselokale med faste pladser ved enmandsborde, personlige skabe og særskilte rum. I undervisningen bliver der lagt vægt på ro, overskuelighed og en struktureret pædagogik.

Door Icon

Vhf-klassen indgår på normal vis i gymnasiets helhed, og eleverne får mulighed for at deltage i de øvrige undervisningsaktiviteter og i skolens sociale liv.

Person Icon

Er du nysgerrig på vhf, kan du få en smagsprøve på uddannelsen. Tilmeld dig brobygning og bliv præsenteret for uddannelsen, mød lærerne og oplev studiemiljøet. Kontakt din UU-vejleder for datoer og tilmelding

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8989

Vhf som fagpakke

Vhf-fagpakken indeholder samfundsfag på B-niveau. Desuden skal du vælge to valgfag på mindst B- og C-niveau. Valgfagsundervisningen foregår sammen med gymnasiets øvrige elever.

Derudover skal du have:

- Dansk
- Engelsk
- Matematik
- Kultur- & samfundsfaggruppen (ks): Kultur- & samfundsfaggruppen består af historie, religion og samfundsfag
- Naturvidenskabelig faggruppe (nf): Den naturvidenskabelige faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi
- Idræt eller billedkunst eller musik

SE OVERSIGT

"På vhf er der nogle dygtige lærere, der er gode til at hjælpe og støtte, uden at vi bliver overbeskyttede. I stedet for at holde hånden over os og forhindre os i at falde, er klar til at gribe, når vi falder. Og det er bedre, for ellers kunne vi ikke udvikle os, som vi gør."

Asger Lindegaard Andreasen, vhf-student 2023

Web DSC 4490

Udvidet fagpakke

Vhf-elever har også mulighed for at vælge den udvidede fagpakke. Den består af et fag på A-niveau og et fag på B-niveau. Den udvidede fagpakke er til dig, der gerne vil læse videre på universitetet. Fagpakken er supplerende og medfører flere undervisningstimer og flere skriftlige afleveringer.

Du kan også vælge at tage den udvidede fagpakke efter studenter­eksamen, hvor du måske er blevet mere afklaret omkring valg af videregående uddannelse.