Sociale klausuler

WEB Mariagerfjord Gymnasium 0207

Sociale klausuler

I henhold til Bekendtgørelse om sociale klausuler (Bekendtgørelse nr. 932 af 3. juli 2017) og lov om aktiv beskæftigelsesindsats har Mariagerfjord Gymnasium til hensigt at fremme ansættelse og fastholdelse af personer under den aktive social- og arbejdsmarkedspolitik.

Hvad angår ansættelsen af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen, vil gymnasiets primære prioritering være skolens egne ansatte, der er kommet i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært vil prioriteringen gælde øvrige.

Mariagerfjord Gymnasium vil tilstræbe at efterleve målsætningen om, at 3,5 % af de ansatte udgøres af beskæftigede på særlige vilkår.

Handleplan

SU har en årlig drøftelse på sit første møde i hvert kalenderår af, hvordan gymnasiets udbud af stillinger kan imødekomme ansøgere, der er vanskelige at integrere på arbejdsmarkedet.

Når en ansøger ansættes i en sådan stilling, aftaler ledelsen med kolleger og umiddelbart foresatte, hvordan den nye kollega mest hensigtsmæssigt indføres i sin nye stilling og kompetenceudvikles til at bestride den. Indføringen og kompetenceudviklingen følges herefter med månedlige samtaler af nærmeste foresatte det første halve år.

I forbindelse med forringelse af erhvervsevnen hos allerede ansatte, skal det vurderes, hvorvidt den ansatte kan fastholdes i ansættelsen under særlige vilkår.
Mariagerfjord Gymnasium er i løbende i kontakt med Jobcenteret med henblik på at leve op til bekendtgørelsens krav, herunder hvorvidt det er muligt at tilbyde relevante jobtræningspladser for ledige.

Initiativer til bidrag til det rummelige arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med skolens øvrige personalepolitik.