Læse- og
matematikvejledning

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8989

Få den rette hjælp

Er du ordblind eller talblind, er det vigtigt, at du får den rette hjælp. På gymnasiet bliver vi ikke automatisk informeret om dit behov, og derfor er det vigtigt, at du selv sørger for at fortælle det.

Det kan ske på flere måder: Når du søger om optagelse på gymnasiet, kan du oplyse det i din ansøgning. Du kan også altid henvende dig til elevvejlederne. Er du i tvivl om, hvorvidt du har et behov, kan du henvende dig til vores læsevejledere eller matematikvejleder, som så vil teste dig.

WEB Mariagerfjord Gymnasium 0199
WEB Mariagerfjord Gymnasium 9231
WEB Mariagerfjord Gymnasium 9218
WEB Mariagerfjord Gymnasium 8854

Hjælp til ordblinde

Gymnasiets princip om ordblinde er, at eleven skal lære at være så selvhjulpen som muligt. Som ordblind elev tilbydes du:

  • En håndscanner til brug i din dagligdag.
  • Adgang til Nota, hvor rigtig mange lærebøger findes elektronisk.
  • Adgang til AppWriter, der er et læse/skriveprogram. Programmet kan også OCR-behandle scannede dokumenter.
  • Adgang til CD-ORD, hvis du foretrækker at bruge dette program.

Er du ordblind, vil dine lærere blive orienteret om det.

Til eksamen

Til skriftlig eksamen og årsprøver sørger gymnasiet for, at alle opgaver kan tilgås elektronisk fra vores eksamensnetværk. Du skal selv sørge for at OCR-behandle teksterne.

Til mundtlig eksamen og årsprøver skal du selv sørge for at scanne og OCR-behandle udleverede tekster.

Du har mulighed for at søge om forlænget tid til såvel skriftlige som mundtlige eksamener og årsprøver.

Læsevejledere 

Gymnasiets har to læsevejledere, der hjælper elever med læseproblemer. Det kan være elever med dysleksi (ordblindhed), eller elever som af andre grunde ikke får et fuldt udbytte af deres lektielæsning (passive læsere). Kontakt kan foregå direkte til læsevejlederne, gennem elevvejleder, faglærer eller teamlærer. 

Læsevejlederne er:

 

 

 

 

 

 

 


Christina Kjær Nielsen (ckn)
Mail: ckn@mf-gym.dk

 

 

 

 

 

 

 Louise Damholt Nielsen (ldn)
Mail: ldn@mf-gym.dk

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8989

Hjælp til talblinde

Nogle elever oplever efter starten på gymnasiet, at de har vanskeligheder i matematik. Vi har derfor valgt, at alle gymnasiets elever bliver screenet for matematikvanskeligheder i det første matematikmodul.

På baggrund af screeningen bliver elever med særlige behov indkaldt til en yderligere samtale. Desværre findes der – i modsætning til ordblindhed – ikke værktøjsprogrammer, der kan afhjælpe problemerne med talblindhed, så ud fra denne samtale kan der aftales individuelle forløb, hvor der arbejdes med elevens specifikke vanskeligheder.

Til såvel skriftlige samt mundtlige eksamener og årsprøver har du mulighed for at ansøge om forlænget tid.

Matematikvejleder

Gymnasiets matematikvejleder kan hjælpe dig, hvis du har problemer med matematik. Det kan være udfordringer som dyskalkuli (talblindhed), koncentrationsbesvær eller andre faglige udfordringer. Vejlederen vil guide og give dig forskellige strategier til at klare dig igennem faget. Kontakt kan foregå direkte til en vejleder eller gennem elevvejleder, faglærer eller teamlærer.

Matematikvejleder er:

 

Kasper Christensen Nielsen (kcn)
Mail: kcn@mf-gym.dk