SU og økonomi

WEB Mariagerfjord Gymnasium (92 Of 135)

Undervisningsmidler

Gymnasiet stiller lærebøger til rådighed og også online-ordbøger i alle fremmedsprog. Du skal dog selv købe papir og skriveredskaber – papiret kan købes i gymnasiets bogkælder.

I mange fag er den bærbare computer et vigtigt arbejdsredskab, og derfor råder vi til, at eleverne anskaffer sig en – dog ikke en chromebook, da de ikke virker til eksamen. I stedet anbefaler vi en Windows-baseret computer, og den behøver ikke være særlig kraftig. Den skal kunne bruges til:

- At skrive opgaver
- At søge informationer på nettet
- At afspille undervisningsrelevante videoer
- At installere relevante undervisningsprogrammer (disse er altid Windows-baseret, og nogle findes også til mac)

Ved skolestart får du adgang til en fuld Office 365 installation med Word, Excel, PowerPoint, OneDrive m.v.

Derudover råder vi til, at du venter med at anskaffe lommeregner eller matematikprogram til computeren, indtil du er startet på gymnasiet. Valget af hjælpemidler i matematik afhænger nemlig af, hvilket niveau du forventer at afslutte matematik på. Når du er startet på gymnasiet, vil du få den nødvendige vejledning.

D

Særligt for nye elever

E

Særligt for nye elever

Engangsbeløb for nye elever

Som ny elev skal du blandt andet deltage i en aktivitetsdag, og du skal på introtur sammen med klassen. Desuden vil du i løbet af din gymnasietid komme på ekskursioner med transport. For at dække disse udgifter skal nye elever (stx og hf) ved skolestart indbetale et beløb via Safeticket:

- Stx: 425 kr.
- Hf: 325 kr. 

SAFETICKET

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8955

SU 

Du kan søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år. Man er berettiget til SU i kvartalet efter, man er fyldt 18 år, og man kan tidligst søge en måned før. Læs mere på www.su.dk (nyt vindue)

 

Yderligere støtte

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan du finde økonomisk støtte til udgifter som fx udlandsophold, fritidsaktiviteter og nye projekter. Du kan læse mere om Legatbogen www.legatbogen.dk (nyt vindue).

 

Tilskud til transport

Du kan søge om tilskud til transport, hvad enten det drejer sig om Ungdomskort (buskort/togkort), eller du kører i egen bil. Læs mere om ungdomskortet (nyt vindue).

Se også orienteringen på trafikselskabernes hjemmesider på Nordjyllands Trafikselskab eller Midttrafik (nye vinduer). Her kan du også finde de aktuelle køreplaner.

Om rejser & ekskursioner

Undervisningen på Mariagerfjord Gymnasium er gratis. Der kan dog være deltagerbetaling for en række aktiviteter uden for skolen. Det gælder fx ekskursioner og studierejser. Fra skoleåret 2022/23 er deltagerbetaling for ekskursioner indeholdt i det beløb, som de nye førsteårselever har indbetalt inden skolestart.

Antallet af ekskursioner kan variere fra klasse til klasse, mens alle elever kommer på en studierejse. Betalingen til rejser foregår via Safeticket.dk (nyt vindue).

Rejseaktiviteter og prislofter:

REJSER OG PRISER FOR ELEVER DER STARTEDE I 2022

REJSER OG PRISER FOR ELEVER STARTEDE I 2021

REJSER OG PRISER FOR ELEVER DER STARTEDE I 2020

Se også priser og regler for rejser og ekskursioner i gymnasiets rejsepolitik:

REJSEPOLITIK

WEB 3Abcm
Web MG 7607
Stx Rejse

Forsikring

Gymnasiet har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Skolen er omfattet af den statslige selvforsikringsordning og må ifølge Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er forældrenes/elevernes eget ansvar at have de nødvendige forsikringer.

Vi anbefaler

  • en familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. Forsikringen bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
  • en ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade.

Angående studierejser henviser vi til gymnasiets rejsepolitik, der findes under studie- og ordensreglerne (bilag 1). Her finder du blandt andet oplysninger om rejseforsikring og sygedækning ved rejser.