Gymnasiets historie

Studenter2022 5

Gym4life

Har du gået på gymnasiet? Gymnasiet har dannet et netværk for tidligere gymnasieelever fra Hobro. Netværket findes som en lukket Facebookgruppe ved navn Gym4Life, hvor alle årgange mødes. Desuden bliver tidligere elever hvert år inviteret til gammel-elev-fest på gymnasiet – altid første lørdag i november.

FIND FACEBOOKGRUPPEN HER

 

Alumnenetværk5

Historien

Mandag d. 14. august 1961 åbnede Hobro kommunale Gymnasium ved en højtidelighed på Teknisk Skole i Skibsgade, hvor undervisningen foregik de første fire år. I starten havde gymnasiet 64 elever fordelt på et sprogligt, et matematisk og et realspor.

I 1965 flyttede cirka 200 elever ind i den nye bygning på Amerikavej ved Hobro Østerskov, hvor gymnasiet stadig har adresse. I 80’erne blev bygningen udbygget med en toetages blok med en naturvidenskabelig afdeling. Ved samme lejlighed blev elevernes fællesområde også udbygget med ”Grønnegården”, der i dag fungerer som studieområde og ramme om sociale aktiviteter som fredagscaféer, fællessamlinger.

Igennem årene er elevtallet steget, og gymnasiet udbyder i dag både stx, hf og vhf (i en årrække også htx). Eleverne kommer ikke kun fra Hobro, men fra hele Mariagerfjord Kommune, og derfor valgte vi at skifte navn d. 1. august 2008 fra Hobro Gymnasium og HF-kursus til Mariagerfjord Gymnasium.

WEB Mariagerfjord Gymnasium 9765

Gymnasiets rektorer

- Søren Urup (2019 - i dag)

- Jette Engelbreth Holm (2008 - 2019)

- Birger Axen (1992 - 2008)

- Jørgen Freil (1980 - 1991)

- Sejer Johansen (1961 - 1980)