Mariagerfjord Gymnasiums Venner
 
 

Mariagerfjord Gymnasiums Venner er en støtteforening for alle, der har interesse for skolens elever. Formålet er at støtte den enkelte elev, grupper eller klasser i forbindelse med fx rejser, ekskursioner, teaterbesøg, koncerter, museumsbesøg, foredrag og lignende. Det er alt sammen arrangementer, der ofte hører til blandt de bedste minder fra gymnasietiden.

Kontingentet er årligt 150 kr. pr. husstand. Du kan indbetale beløbet til: 

Reg.nr.: 9336
Kontonr.: 336 446 7299

Ansøgninger om støtte skal afleveres til rektor. Der er altid en vis egenbetaling i forbindelse med tilskud fra Mariagerfjord Gymnasiums Venner.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Der vælges to forældrerepræsentanter, en elevrepræsentant og en lærerrepræsentant.

Administration: Sekretær Heidi Kvottrup Krieg (hkk@mf-gym.dk)

Brochure om Mariagerfjord Gymnasiums Venner 2019-2020

 Foreningens vedtægter