Introaftenen er aflyst pga. vejret!
 
Nyttig info
 
 

Undervisningsmidler

Eleverne skal selv købe papir og skriveredskaber - papiret kan købes i gymnasiets bogkælder. Skolen stiller lærebøger til rådighed og også online-ordbøger i alle fremmedsprog.

I mange fag er den bærbare computer et vigtigt arbejdsredskab, og derfor råder vi til, at eleverne anskaffer sig en - dog ikke en chromebook, da de ikke virker til eksamen. I stedet anbefaler vi en Windows-baseret computer, og den behøver ikke være særlig kraftig. Den skal kunne bruges til:

  • At skrive opgaver
  • At søge informationer på nettet
  • At afspille undervisningsrelevante videoer
  • At installere relevante undervisningsprogrammer (disse er altid Windows-baseret, og nogle findes også til mac)

Ved skolestart får alle elever adgang til en fuld Office 365 installation med Word, Excel, PowerPoint, OneDrive m.v.

Derudover råder vi til, at eleverne venter med at anskaffe lommeregner eller matematikprogram til computeren, indtil de er startet på gymnasiet. Valget af hjælpemidler i matematik afhænger nemlig af, hvilket niveau de forventer at afslutte matematik på. Når eleverne er startet, vil de få den nødvendige vejledning.

SU 

Elever kan søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis de er over 18 år. Man er berettiget til SU i kvartalet efter, man er fyldt 18 år, og man kan tidligst søge en måned før. Læs mere på www.su.dk.

Yderligere støtte

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan elever finde økonomisk støtte til udgifter som fx udlandsophold, fritidsaktiviteter og nye projekter. Læs mere på www.legatbogen.dk.

tilskud til transport

Elever kan søge om tilskud til transport, hvad enten det drejer sig om Ungdomskort (buskort/togkort), eller de kører i egen bil. Læs mere på www.ungdomskort.dk. Se også orienteringen på trafikselskabernes hjemmesider www.nordjyllandstrafikselskab.dk eller www.midttrafik.dk - her kan du også finde de aktuelle køreplaner.

Om rejser & ekskursioner

Undervisningen på Mariagerfjord Gymnasium er gratis. Der er dog deltagerbetaling for en række aktiviteter uden for skolen. Det gælder oplevelsesturen for 1. klasserne, ekskursioner og studierejser. Antallet af ekskursioner kan variere fra klasse til klasse, mens alle elever deltager i oplevelsesturen og kommer på en studierejse. 

Herunder kan du se oversigter med rejseaktiviteter og prislofter:

Rejser og priser for elever, der er startet i 2022

Rejser og priser for elever, der er startet i 2021

Rejser og priser for elever, der er startet i 2020

Rejser og priser for elever, der er startet i 2019

Betalingen til rejser foregår via Safeticket.dk.

Forsikring


Vedr. forsikring