Hvad betyder det?
 
 

SHO, SO, at, ap… Der er mange forkortelser at holde styr på i gymnasiet. Her har vi samlet en oversigt over de mest anvendte:

ABC         A, B og C angiver fagenes niveau og omfang. C-niveau afsluttes oftest på et år, mens A- og B-niveau afsluttes efter to år.
Ap Almen Sprogforståelse (forløb i efteråret 1.stx med sproghistorie, latin, grammatik og sproglig analyse)
DHO Dansk-historieopgave (1.stx)
Hf  Højere forberedelseskursus
HO Historieopgave (enkeltfaglig opgave 1.hf)
Htx Højere teknisk eksamen
Ks Kultur- og samfundsfaggruppe (hf-fag)
Nf Naturvidenskabelig faggruppe (hf-fag)
Nv Naturvidenskabeligt grundforløb (flerfagligt forløb i efteråret 1.stx)
SO Studieområdet (htx)
SOP Studieområdeprojektet (flerfaglig opgave i 3.htx)
SRO Studieretningsopgave (flerfaglig opgave i 2.stx)
SRP Studieretningsprojekt (flerfaglig opgave i 3.stx)
SSO Større Skriftlig Opgave (flerfaglig opgave i 2.hf)
Stx  Studentereksamen
Vhf Visiteret hf