Covid-19

WEB Mariagerfjord Gymnasium 9765

Covid-19

Forebyggelse af smittespredning


Gymnasiet følger Sundhedsstyrelsens råd til at forebygge smitte. Det betyder at:

- Rene hænder. Du skal spritte dine hænder af eller vaske dem løbende fx i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host eller nys.

- Husk at spritte. Borde, stole, dørhåndtag og andre kontaktpunkter i undervisningslokaler skal sprittes af ved modulets afslutning.

- Luft ud. Husk at lufte grundigt ud i hver pause.

Hvis du har symptomer på covid-19


Gymnasiet følger også Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitte og smitteopsporing.

Hvis du har lette symptomer, eksempelvis løbenæse, kriller i halsen, enkelte host mv., men ellers ikke føler dig syg, behøver du ikke at blive hjemme eller blive testet.

Hvis du har betydelige symptomer på covid-19, er det vigtigt, at du holder dig hjemme, indtil du er rask igen. Betydelige symptomer er feber, vedvarende hoste, nysen eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidigt føler dig syg.

Du behøver som udgangspunkt ikke at blive testet, med mindre du er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

Hvis du er smittet med covid-19


Hvis din test er positiv for covid-19, behøver du ikke længere at isolere dig. Du anbefales at blive hjemme, hvis du er syg, indtil du er rask igen. Hvis din test er positiv, men du ikke er syg, behøver du ikke at blive hjemme.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig som smittet:

Sygdom og fravær


Det er vigtigt, at du bliver hjemme, hvis du har betydelige symptomer eller er syg. Ligesom ved andre sygdomme bliver fraværet ikke godskrevet, og du skal heller ikke følge undervisningen hjemmefra, hvis du er fraværende på grund af covid-19.