Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Lærere

 
 

A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T

ATI

Alicealina Anneli Malin Tinning (ati)
Tysk, Spansk
Tlf. 40 42 72 69
Mail ati@mf-gym.dk

AND

Andreas Hauervig (and)
Fysik, Matematik, Teknologi
Tlf. 42 77 93 60
Mail and@mf-gym.dk

AMD
Anna-Kathrine Mølgaard Dybtved (amd) 
Spansk, Billedkunst
AYM

Anne Yde Møller (aym)
Dansk, Historie
Tlf. 98 52 44 79 / 40 25 66 94
Mail aym@mf-gym.dk

AKM

Anne-Kirsten Mose (akm)
Kemi, Matematik, Science-koordinator
Tlf. 23 48 45 67
Mail akm@mf-gym.dk

ASP

Annette Petersen (asp)
Matematik, Fysik
Tlf. 98 52 27 84
Mail asp@mf-gym.dk

AVR

Annika Voss Rasmussen (avr)
Dansk, Tysk
Tlf. 61 60 33 12
Mail avr@mf-gym.dk

BJE

Bo Jensen (bje)
Historie, Religion, Dansk, Latin, Pædagogisk IT-vejleder
Tillidsrepræsentant
Tlf. 31 21 05 91
Mail bje@mf-gym.dk

BHS

Brian Holm Sørensen (bhs)
Dansk, Engelsk
Tlf. 22 62 60 20
Mail bhs@mf-gym.dk

BRE

Brian Møller Rettig (bre)
Samfundsfag, Historie
Tlf. 21 46 53 54
Mail bre@mf-gym.dk

BSA

Brian Saugberg (bsa)
Dansk, Historie
Tlf. 61 65 85 92
Mail bsa@mf-gym.dk

CTH

Charlotte Thomsen (cth)
Udvekslingskoordinator, Italiensk, DSA-vejleder
Tlf. 26 23 90 93
Mail cth@mf-gym.dk

Christian Bentzen (cbe)
Dansk, Historie
Mail cbe@mf-gym.dk

CML

Christian Møller Larsen (cml)
Historie, Samfundsfag, International koordinator, Uddannelsesleder
Tlf. 25 80 78 65
Mail cml@mf-gym.dk

CNN

Christian Nørgaard Nielsen (cnn)
Idræt, Samfundsfag, International koordinator, 
Tlf. 61 71 23 72
Mail cnn@mf-gym.dk

CKN

Christina Kjær Nielsen (ckn)
Dansk, Psykologi, Læsevejleder
Tlf. 50 90 07 21
Mail ckn@mf-gym.dk

COC

Christoffer Østergaard Carstens (coc)
Historie, Samfundsfag og KS
Tlf. 24 44 57 13
Mail coc@mf-gym.dk

DLN

Ditte Loldrup Nielsen (dln)
Idræt, Religion
Tlf. 86 96 86 82 / 23 36 51 04
Mail dln@mf-gym.dk

Elisabeth Herold Michaelsen (ehm)
Naturgeografi
Mail ehm@mf-gym.dk

EMA

Elisabeth Madsen (ema)
Biologi, Billedkunst, Dansk, Mediefag
Tlf. 86 17 50 47 / 40 97 50 47
Mail ema@mf-gym.dk

EAH

Elsebeth Ahlmann (eah)
Historie, Tysk
Tlf. 26 22 02 67
Mail eah@mf-gym.dk

EAJ

Eskild Josua Aae Jepsen (eaj)
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Tlf. 42 43 04 62
Mail eaj@mf-gym.dk

FSH

Flemming Stubkjær Hüttel (fsh)
Historie, Idræt
Tlf. 25 88 21 20
Mail fsh@mf-gym.dk

HLU

Hanne Lundø (hlu)
Dansk, Engelsk
Tlf. 60 13 30 88
Mail hlu@mf-gym.dk

HHH

Hans Henrik Bøg Holme (hhh)
Kemi, Matematik, Teknologi, Pædagogisk IT-vejleder, Uddannelsesleder
Tlf. 21 13 73 55
Mail hhh@mf-gym.dk

HSF

Helle Severinsen Frandsen (hsf)
Religion, Oldtidskundskab
Tillidsrepræsentant suppleant
Tlf. 86 78 69 73
Mail hsf@mf-gym.dk

HUH

Helle Ullmann Hansen (huh)
Biologi, Naturgeografi 
Tlf. 61 33 13 64
Mail huh@mf-gym.dk

RUD

Henrik Rudfeld (rud)
Dansk, Idræt
Tlf. 86 48 05 07 / 40 51 03 94
Mail rud@mf-gym.dk

ILE

Inge Lise Eriksen (ile)
Engelsk, Fransk, Tysk
Tlf. 23 36 00 13
Mail ile@mf-gym.dk

JKS

Jesper Kaj Skov (jks)
Fysik, Kemi, Informatik, IT-vejleder
Mail jks@mf-gym.dk

JOM

Julie Overgaard Mark (jom)
Engelsk, Idræt
Tlf. 61 77 17 62
Mail jom@mf-gym.dk

KBH

Karen Bente Holmgaard (kbh)
Engelsk, Musik, International koordinator
Tlf. 28 29 80 74
Mail kbh@mf-gym.dk

KIT

Karen Inge Taasti (kit)
Bioteknologi, Kemi, Psykologi, Elevvejleder
Tlf. 28 88 08 55
Mail kit@mf-gym.dk

KHL

Kari Haugbjerg Larsson (khl)
Spansk, Musik
Tlf. 23 61 59 49
Mail khl@mf-gym.dk

KCN

Kasper Christensen Nielsen (kcn)
Idræt, Matematik, IT-vejleder
Tlf. 42 34 18 40
Mail kcn@mf-gym.dk

KKE

Katrine Keller (kke)
Matematik, Teknologi, Matematikvejleder
Tlf. 28 97 92 96
Mail kke@mf-gym.dk

KPA

Kristian Paaskesen (kpa)
Historie, Dansk, Teknologihistorie, Elevvejleder, Kursusleder
Tlf. 50 93 30 35 / 28 95 08 55
Mail kpa@mf-gym.dk

LGK

Lisbeth Gad Knudsen (lgk)
Samfundsfag, Matematik
Tlf. 30 24 25 23
Mail lgk@mf-gym.dk

LIC

Lise Colding (lic)
Dansk, Religion, Kursusleder 
Tlf. 21 77 00 82
Mail lic@mf-gym.dk

LDN

Louise Damholt Nielsen (ldn)
Engelsk, Psykologi
Tlf. 60 15 49 93
Mail ldn@mf-gym.dk

MAB

Mads Hvam Bjerregaard (mab)
Samfundsfag, Historie
Mail mab@mf-gym.dk

MHJ

Malene Holt Johansen (mhj)
Engelsk, Oldtidskundskab, Uddannelsesleder
Tlf. 28 72 55 88
Mail mhj@mf-gym.dk

MAP

Mathias Mondrup Pedersen (map)
Biologi, Idræt
Tlf. 28 57 59 71
Mail map@mf-gym.dk

MEC

Merete Christensen (mec)
Latin, Billedkunst, Design, Oldtidskundskab, Dansk 
Mail mec@mf-gym.dk

MBL

Mette Kirstine Birk Lunen (mbl)
Idræt, Biologi
Tlf. 26 53 58 76
Mail mbl@mf-gym.dk

MMA

Michael Madsen (mma)
Biologi, Idræt, Vicerektor
Tlf. 28 72 11 87
Mail mma@mf-gym.dk

MSW

Morten Winther Jensen (msw)
Samfundsfag, Idræt, Erhvervsøkonomi
Tlf. 61 69 90 68
Mail msw@mf-gym.dk

NHS

Nick Holmen Sander (nhs)
Tysk, Psykologi
Mail nhs@mf-gym.dk

nan

Nicolai Aarup Nielsen (nan)
Matematik, Fysik
Tlf. 50 50 91 31
Mail nan@mf-gym.dk

PBJ

Pernille Bærentsen Justesen (pbj)
Idræt, Biologi
Tlf. 28 90 82 48
Mail pbj@mf-gym.dk

PTT

Peter Troelsgaard Thorsen (ptt)
Fysik, Matematik, Fysik/Kemi, Teknikfag
Tlf. 20 61 06 37
Mail ptt@mf-gym.dk

SMS

Sarah Mortensen Søe (sms)
Dansk, Drama
Tlf. 28 93 83 37
Mail sms@mf-gym.dk

Signe Bøggild Mommsen (sbm)
Fransk
Mail sbm@mf-gym.dk

SHA

Simon Hamborg (sha)
Naturgeografi, Idræt
Tlf. 40 96 36 63
Mail sha@mf-gym.dk

Solveig Lauritsen (sla)
Spansk, Samfundsfag
Mail sla@mf-gym.dk

Steffen Fomsgaard (sfo)
Musik, Mediefag
Mail sfo@mf-gym.dk

SDD

Sylvester Dvinge Ditlevsen (sdd)
Engelsk, Tysk
Tlf. 51 88 65 96
Mail sdd@mf-gym.dk

SOEJ

Søren Søndergaard Jørgensen (soej)
Engelsk, Samfundsfag
Tlf. 23 73 97 12
Mail soej@mf-gym.dk

SOEU

Søren Urup (soeu)
Historie, Samfundsfag, Rektor
Tlf. 28 72 32 88
Mail soeu@mf-gym.dk

TJP

Thomas James Pheasant (tjp)
Engelsk, Historie, Pædagogisk IT-vejleder
Tlf. 50 49 21 46
Mail tjp@mf-gym.dk

THJ

Thorsten Høgh Jørgensen (thj)
Fysik, Matematik
Tlf. 98 52 42 45 / 22 92 20 17
Mail thj@mf-gym.dk

TAN

Tina Andersen (tan)
Biologi, Samfundsfag, Elevvejleder
Tlf. 27 26 08 55
Mail tan@mf-gym.dk

TSJ

Tommy Steindorff Jacobsen (tsj)
Fysik, Matematik
Tlf. 86 42 35 80 / 25 76 75 56
Mail tsj@mf-gym.dk

TKR

Trine Kronborg (tkr)
Engelsk, Musik
Tlf. 50 70 57 65
Mail tkr@mf-gym.dk