Gymnasiets historie
 
 

Hvis du er tidligere elev på skolen, kan du deltage i gymnasiets netværk Gym4Life, som du kan læse mere om her.

Mandag d. 14. august 1961 åbnede Hobro kommunale Gymnasium ved en højtidelighed på Teknisk Skole i Skibsgade, hvor undervisningen foregik de første fire år. I starten var der 64 elever fordelt på et sprogligt spor, et matematisk spor og et realspor. Her kan du se gymnasiets første årsberetning fra 1961-1962 ved rektor Sejer Johansen:

Årsberetning 1961-1962

I årsberetningen kan du blandt andet læse på side 20: "PARENTESEN: Den 29. september 1961 stiftedes en elevforening, der efter afstemning om en lang række forslag fik ovenstående navn. [...] Foreningen beklager, at den endnu ikke har turdet binde an med foredrag — det kommer. I første omgang har den søgt at få samling på tropperne ved filmsaftener i salen, undertiden efterfulgt af dans til kl. 22 i et af klasseværelserne, samt ved to større fester". I dag er Parentesen stadig et aktivt elevudvalg, der arrangerer og afholder Parentesfester på gymnasiet.

Tilbage i 1965 flyttede cirka 200 elever ind i den nye bygning på Amerikavej ved Hobro Østerskov. I 80’erne blev bygningen udbygget med en toetages blok med en naturvidenskabelig afdeling. Ved samme lejlighed blev elevernes fællesområde også udbygget med ”Grønnegården”, der i dag fungerer som studieområde og som ramme for elevernes sociale liv.

I løbet af årene er elevtallet steget, og gymnasiet udbyder i dag ikke kun stx, men også hf, htx og vhf. Eleverne kommer fra hele Mariagerfjord Kommune, og derfor valgte skolen at skifte navn d. 1. august 2008 fra "Hobro Gymnasium og HF-kursus" til "Mariagerfjord Gymnasium".

Herunder kan du se billeder fra arkivet:

Gymnasiets historie
1.a i 1961.

Gymnasiets historie
Skolefest i 1963.

Gymnasiets historie
Fest i 1963.

Gymnasiets historie
Borgmester Valdemar Andersen modtager skolens første studenterhold.

Gymnasiets historie
Gymnasiet flytter ind på Amerikavej 5.

Gymnasiets historie
Hobro-stenen lavet af Edgar Funch anbringes foran skolen d. 27. september 1971.

Gymnasiets historie
1.a i 1974.

Gymnasiets historie
Kantinen i 1985.

Gymnasiets historie
Lærergruppen i 1986. Flere personer arbejder stadig på gymnasiet i dag - måske kan du genkende dem her?

Gymnasiets historie
Skoleforestillingen "Skatteøen" i 1988.

Gymnasiets historie
1990'erne.

Gymnasiets historie
1990'erne.

Gymnasiets historie
Sidste skoledag i 1990'erne.

Gymnasiets historie
Dimission i 2004.

Gymnasiets historie
Les Lanciers i 2009.

Gymnasiets historie
Studenter 2009.