Godt at vide
 
 

Mariagerfjord Gymnasium i tal

(opdateret d. 11/8 2020)

Eleverne
I skoleåret 2020-2021 går der 581 elever på Mariagerfjord Gymnasium. Eleverne er fordelt på de gymnasiale uddannelser:
Stx (almen studentereksamen): 459 elever
Hf (højere forberedelseseksamen): 76 elever
Vhf (visiteret hf): 46 elever

Gennemsnitlig klassekvotient
Stx: 24 elever pr. klasse
Hf: 19 elever pr. klasse
Vhf: 15 elever pr. klasse

Gennemsnitlige fraværsprocenter for skoleåret 2019-2020
Fysisk fravær: 5,1 %
Skriftlig fravær: 3,2 %

Skolens personale
76 ansatte fordelt på 64 lærere inkl. ledelsen og 12 øvrigt ansatte.

Nøgletal
www.uddannelsesstatistik.dk kan du finde oplysninger om de gymnasiale uddannelser. Blandt andet kan du se en række nøgletal for Mariagerfjord Gymnasium: