Godt at vide
 
 

Mariagerfjord Gymnasium i tal

(opdateret d. 7/2 2020)

Eleverne
I skoleåret 2019-2020 går der 630 elever på Mariagerfjord Gymnasium. Eleverne er fordelt på de gymnasiale uddannelser:
Stx (almen studentereksamen): 499 elever
Htx (højere teknisk eksamen): 19 elever
Hf (højere forberedelseseksamen): 87 elever
Vhf (visiteret hf): 36 elever

Gennemsnitlig klassekvotient
Stx: 25 elever pr. klasse
Htx: 19 elever pr. klasse
Hf: 22 elever pr. klasse
Vhf: 12 elever pr. klasse

Gennemsnitlige fraværsprocenter for skoleåret 2017-2018
Fysisk fravær: 6,3 %
Skriftlig fravær: 1,5 %

Skolens personale
94 ansatte fordelt på 83 lærere inkl. ledelsen og 11 øvrigt ansatte.

Nøgletal
Mariagerfjord Gymnasium ønsker, at så mange som muligt af en gymnasieårgang gennemfører deres studentereksamen, og at deres eksamensresultat bliver så godt som muligt. Du kan se, hvad det betyder i tal her, hvor Undervisningsministeriet leverer en række nøgletal via statistikbasen. Du kan også se tallene for henholdsvis Nordjylland og hele landet ved at skifte område og klikke på ”Vis rapport”:

  • Se studenternes karaktergennemsnit her.
  • Se hvilke videregående uddannelser vores studenter har søgt ind på her (vælg uddannelse og herefter "Vis rapport").
  • Studietid og gennemførelsesprocenterne kan ses her.

Vores mange tiltag, som sigter mod at hjælpe den enkelte elev til at gennemføre det gymnasiale forløb med et så godt resultat som muligt, beskrives i vores handleplan, der findes her.