Covid-19

 
 

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv for Covid-19, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55. Uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Har du spørgsmål i forhold til gymnasiets håndtering af Covid-19, er du velkommen til at kontakte Søren Urup på mail soeu@mf-gym.dk eller tlf. 28 72 32 88.

Herunder kan du læse om:

Ændrede retningslinjer, august 2021
Håndtering af symptomer på smitte
Håndtering af nære kontakter
Håndtering af anden kontakt
Håndtering af smitte

Ændrede retningslinjer, august 2021

Fra skoleårets start 2021 er kravene om test, afstand og brug af værnemidler bortfaldet, ligesom vi kan bevæge os frit rundt på alle dele af skolen. Vi skal dog stadig følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Det betyder, at vi fortsat har fokus på håndhygiejne, hosteetikette og rengøring af kontaktpunkter.

Når du ankommer til gymnasiet, skal du fortsat spritte dine hænder af eller vaske dem, hvis de er synligt beskidte. Håndafspritning eller håndvask sker herefter løbende igennem dagen i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host, nys m.v. Der findes håndsprit i alle undervisningslokaler og fællesområder, ligesom der er opstillet dispensere centrale steder på skolen.

Borde og stole samt dørhåndtag og andre kontaktpunkter i undervisningslokaler skal stadig sprittes af ved modulets afslutning, ligesom der fortsat skal luftes ud i lokalerne ved afslutningen af hvert modul. Desinficeringsmiddel samt papirservietter til aftørring findes i lokalerne.

HÅNDTERING AF SMITTE, SYMPTOMER PÅ SMITTE & NÆRE KONTAKTER

Derudover skal vi fortsat følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitte og smitteopsporing:

Hvis du har symptomer på Covid-19
Hvis en elev eller medarbejder udviser symptomer på Covid-19, skal vedkommende gå i selvisolation og PCR-testes hurtigst muligt. Skolen skal have besked om isolation og resultatet af test. Det sker på tlf. 98 52 08 55 eller mail til kontor@mf-gym.dk. Hvis testen er negativ, må du komme i skole igen.

Det samme gælder, hvis du på anden vis har mistanke om at være smittet med Covid-19. Så snart du får symptomer eller mistanke om, at du er smittet, skal du kontakte skolens kontor. Det kan ske fysisk, telefonisk på tlf. 98 52 08 55 eller via mail til kontor@mf-gym.dk. Dette gælder også for elever eller personale, der er færdigvaccineret (14 dage fra sidste stik) eller har været smittet tidligere.

Nære kontakter
Mistanke om smitte opstår typisk, hvis man har været i kontakt med en person, der er smittet med Covid-19, og dermed kan betragtes som en "nær kontakt". Ved nær kontakt forstås personer, som man bor med, har været i fysisk kontakt med, eller man har haft kontakt med i mere end 15 minutter inden for en afstand på 1 meter eller mindre. Man er også defineret som en nær kontakt, hvis man har været indenfor en afstand på 2 meter af en person, der er smittet med Covid-19 i situationer, hvor der er øget risiko for smitte. Det kan for eksempel være:

  • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb.
  • Aktiviteter, der indebærer fysiske anstrengelser.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Hvis du er nær kontakt, skal du gå i selvisolation og PCR-testes på 4. og 6. dagen tællende fra den dag, hvor du sidst var sammen med den smittede person. Du må bryde isolationen, når der foreligger et negativt testresultat fra testen på 6. dagen. Som nær kontakt skal du kontakte Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning i forhold til selvisolation og test.

Hvis du er nær kontakt og er færdigvaccineret eller tidligere har været smittet, er situationen en anden: I det tilfælde behøver du ikke gå i selvisolation, medmindre du udviser symptomer. Dog skal du fortsat testes på 4. og 6. dag.   

Anden kontakt
Som en del af de justerede retningslinjer for smitteopsporing har Sundhedsstyrelsen introduceret et nyt begreb: Anden kontakt. Anden kontakt er personer, hvor risikoen for at være smittet er markant lavere end hos nære kontakter, men hvor det af hensyn til at opdage ukendt smitte kan være hensigtsmæssigt at teste. Det kan eksempelvis være, hvis man har været til møde eller haft undervisning med en person, der er smittet. Hvis man har haft undervisning med en person, der er smittet, er man altså at betragte som anden kontakt, og det betyder, at man skal PCR-testes én gang, ligesom man skal være særlig opmærksom på smitte. I udgangspunktet vil det være hele klassen eller holdet, der er anden kontakt, og som skal testes.

Hvis du testes positiv
Hvis en elev eller medarbejder testes positiv, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55. Uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Hvis du testes positiv, men ikke udviser symptomer, skal du blive hjemme i syv dage tællende fra den dag, testen er foretaget. Herefter anses man som smittefri. Hvis du testes positiv med symptomer, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt, eller i 10 dage, hvis du har to feberfrie dage og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde symptomer som eksempelvis hoste eller tab af smags- og lugtesans. Ovenstående gælder også for elever eller medarbejdere, der er færdigvaccinerede eller tidligere har været smittet.

I samarbejde med eleven / medarbejderen opspores og orienteres de nære kontakter, som vedkommende har været i kontakt med på skolen. Eleven / medarbejderen opsporer i samarbejde med Coronaopsporing de nære kontakter, vedkommende har været i kontakt med uden for skolen.

Ved flere tilfælde af Covid-19 (udover nære kontakter) kan der være tale om et udbrud. Skolen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning om afgrænsning og håndtering af udbruddet, herunder en delvis eller hel nedlukning af gymnasiet.