Covid-19

 
 

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv for Covid-19, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55 - uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Har du spørgsmål i forhold til gymnasiets håndtering af Covid-19, er du velkommen til at kontakte Søren Urup på mail soeu@mf-gym.dk eller tlf. 28 72 32 88.

Herunder kan du læse om:

Testkrav
Selvtest på gymnasiet
Retningslinjer for adfærd og hygiejne
Håndtering af symptomer på smitte
Håndtering af nære kontakter
Håndtering af smitte

OM TEST

Når du er på skolen, skal du på ethvert givet tidspunkt kunne fremvise en negativ test, der er max 72 timer gammel. Skolen kontrollerer dokumentation for negative test to gange om ugen. Dokumentationen kan være elektronisk eller i papirform. Du kan selv bestemme, om du vil benytte PCR-test eller antigentest (kviktest). Skolen tilbyder antigentest som selvtest mandage, tirsdage og torsdage, men du må også benytte andre testmuligheder.

Det er muligt at blive fritaget for test af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Fritagelse for testning kræver lægelig dokumentation i form af en blanket, der skal udfyldes af egen læge. Blanketten fås ved henvendelse på kontoret.

Derudover kan du blive fritaget for test:

  • Hvis du tidligere har været smittet med Covid-19. Som dokumentation skal du fremvise en positiv PCR-test, der er mindst 14 dage og højest 180 dage gammel.
  • Hvis du er færdigvaccineret. Som dokumentation fremvises et coronapas for Covid-19 vaccination, som kan downloades på Sundhed.dk.

Hvis du skal fritages fra test af ovennævnte årsager, skal du give kontoret besked og fremvise dokumentation på fritagelsen. Det er endvidere nødvendigt at have dokumentationen på dig i forbindelse med de ugentlige testkontroller. Det kan fx være ved at gemme de relevante dokumenter på din telefon.

SELVTEST – OG ET POSITIVT TESTRESULTAT

Gymnasiets elever og ansatte har mulighed for at udføre en selvtest på skolen. I forbindelse med testen skal man bære mundbind eller visir. Hvis testen skulle være positiv, skal man følge nedenstående vejledning:

- Hvis du bliver konstateret positiv i en selvtest på skolen, skal du straks tage hjem og gå i isolation.

- Du skal ikke benytte offentlig transport, men i stedet gå/køre selv eller blive hentet af forældre eller lignende.

- Du skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11 og trykke 3 for at få hurtig adgang til at bestille en PCR-test.

- Du vil blive spurgt til din selvtest på skolen, og her skal du bruge følgende informationer:

  • Testtype: SARS-CoV-2, Roche
  • Teststed: ID3862, Mariagerfjord Gymnasium, institutionskode: 823007


RETNINGSLINJER FOR ADFÆRD OG HYGIEJNE

På gymnasiet skal vi fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for håndhygiejne, hosteetikette, kontaktpunkter og kontaktreduktion samt afstand (se Sundhedsstyrelsens anbefalinger). Det betyder, at gymnasiet har følgende retningslinjer for adfærd og hygiejne for at forebygge smittespredning af Covid-19 – nedenstående retningslinjer gælder, indtil andet er meldt ud.

Når du kommer til skolen
Jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger opfordrer vi kraftigt til, at du downloader og bruger appen "Smittestop". Den kan hentes på www.smittestop.dk.

Når du ankommer til gymnasiet, skal du afspritte dine hænder eller vaske dem, hvis de er synligt beskidte. Om morgenen kan der ofte være trængsel ved håndspritdispenserne ved hovedindgangen, når busserne ankommer. Respekter afmærkningerne på trappen og husk at holde afstand.

Håndafspritning eller håndvask sker herefter løbende igennem dagen i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host, nys m.v. Der findes håndsprit i alle undervisningslokaler og fællesområder, ligesom der er opstillet dispensere centrale steder på skolen.

Derudover skal borde og stole samt dørhåndtag i undervisningslokaler sprittes af ved modulets afslutning. Desinficeringsmiddel samt papirservietter til aftørring findes i lokalerne. Endvidere skal der luftes ud i lokalerne ved afslutningen af hvert modul. Der etableres en dukseordning i alle klasser, der sikrer afspritning og udluftning efter hvert modul.

Når du har pause
Du må gerne opholde dig i undervisningslokalerne i pauserne, ligesom du gerne må spise i undervisningslokalerne i spisefrikvarteret (dog ikke i laboratorier eller værksted). Det er kun de elever, der skal have undervisning i lokalet, som må opholde sig i lokalet. Ved pausens afslutning skal der luftes ud i lokalet, ligesom borde og stole skal sprittes af.

Hvis du holder pause i Grønnegården, skal du benytte dig af de borde, som din klasse har fået anvist. I Grønnegården må du ikke blande dig med elever fra de andre klasser.

Når du bevæger dig rundt på skolen, skal du respektere højre- venstreopdelingen på gangene, og du skal holde to meters afstand til andre. Hvis du står på gangen og venter på at komme ind i et klasselokale, skal du stille dig langs væggen, så andre har mulighed for at holde afstand, når de passerer.

B32 og kupeerne i D-fløjen må ikke benyttes. De andre dele af fællesområderne må gerne benyttes, men borde og stole skal sprittes af efter brug.

Kantinen er åben.

Det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden med at huske og overholde ovenstående retningslinjer, og at vi viser hensyn overfor hinanden, så vi kan forebygge smittespredning.

Se spørgsmål og svar om Covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/corona

HÅNDTERING AF SMITTE, SYMPTOMER PÅ SMITTE & NÆRE KONTAKTER


Hvis du har symptomer på Covid-19
Hvis en elev eller medarbejder udviser symptomer på Covid-19, skal vedkommende gå i selvisolation og PCR-testes hurtigst muligt. Skolen skal have besked om isolation og resultatet af test. Det sker på tlf. 98 52 08 55 eller mail til kontor@mf-gym.dk. Hvis testen er negativ, må du komme i skole igen.

Det samme gælder, hvis du på anden vis har mistanke om at være smittet med Covid-19. Så snart du får symptomer eller mistanke om, at du er smittet, skal du kontakte skolens kontor. Det kan ske fysisk, telefonisk på tlf. 98 52 08 55 eller via mail til kontor@mf-gym.dk. Desuden skal du angive "Test covid-19" som fraværsårsag.

Nære kontakter
Mistanke om smitte opstår typisk, hvis man har været i kontakt med en person, der er smittet med Covid-19, og dermed kan betragtes som en "nær kontakt". Ved nær kontakt forstås personer, som man bor med, har været i fysisk kontakt med, eller man har haft kontakt med i mere end 15 minutter inden for en afstand på 2 meter eller mindre. Man er også defineret som en nær kontakt, hvis man har været indenfor en afstand på 2 meter af en person, der er smittet med Covid-19 i situationer, hvor der er øget risiko for smitte. Det kan for eksempel være:

  • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb.
  • Aktiviteter, der indebærer fysiske anstrengelser.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Hvis du er nær kontakt, skal du gå i selvisolation og PCR-testes på 4. og 6. dagen tællende fra den dag, hvor du sidst var sammen med den smittede person. Du må bryde isolationen, når der foreligger et negativt testresultat fra testen på 6. dagen. Som nær kontakt skal du kontakte Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning i forhold til selvisolation og test. Når du er i selvisolation som nær kontakt, følger du undervisningen hjemmefra. Af de enkelte moduler i Lectio fremgår det, hvad du skal lave.

Hvis du testes positiv
Hvis en elev eller medarbejder testes positiv, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55 - uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Hvis du testes positiv, men ikke udviser symptomer, skal du blive hjemme i syv dage tællende fra den dag, testen er foretaget. Herefter anses man som smittefri. Hvis du testes positiv med symptomer, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt, eller i 10 dage, hvis du har to feberfrie dage og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde symptomer som eksempelvis hoste eller tab af smags- og lugtesans.

I samarbejde med eleven / medarbejderen opspores og orienteres de nære kontakter, som vedkommende har været i kontakt med på skolen. Eleven / medarbejderen opsporer i samarbejde med Coronaopsporing de nære kontakter, vedkommende har været i kontakt med uden for skolen.

Ved flere tilfælde af Covid-19 (udover nære kontakter) kan der være tale om et udbrud. Skolen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning om afgrænsning og håndtering af udbruddet, herunder en delvis eller hel nedlukning af gymnasiet.

Medarbejdere og elever med øget risiko skal kontakte egen læge for en vurdering af risici og den aktuelle situation. Såfremt der er behov for særlige foranstaltninger, skal du kontakte skolen. Elever, der efter en konkret vurdering skal blive hjemme, modtager fjernundervisning.