Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Covid-19

 
 

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv for covid-19, er det vigtigt at kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55. Se kontorets åbningstid.

Har du spørgsmål i forhold til gymnasiets håndtering af covid-19, er du velkommen til at kontakte Søren Urup på mail soeu@mf-gym.dk eller tlf. 28 72 32 88.

Opdateret d. 12/1 2022

Herunder kan du læse om:

Forebyggelse af smittespredning
Krav om coronapas
Hvis du har symptomer på covid-19
Hvis du har været tæt på en smittet person
Hvis du bliver smittet med covid-19
Hvis du er fraværende pga. covid-19

FOREBYGGELSE AF SMITTESPREDNING

Gymnasiet følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Det betyder at:

 • Rene hænder. Du skal spritte dine hænder af eller vaske dem, når du kommer til gymnasiet – og herefter løbende fx i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host eller nys.
 • Krav om mundbind/visir. Du skal bære mundbind/visir, når du bevæger dig rundt på gangene, i fællesområderne og kantinen. Kravet gælder ikke i forbindelse med undervisning, andre uddannelsesaktiviteter og eksamen.
 • Opfordring til to ugentlige test. Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer elever og ansatte til at blive testet to gange om ugen – en hutigtest er tilstrækkelig. Opfordringen gælder også, hvis du er vaccineret eller tidligere smittet og dermed har et gyldigt coronapas.
 • Husk at spritte. Borde, stole, dørhåndtag og andre kontaktpunkter i undervisningslokaler skal sprittes af ved modulets afslutning.
 • Luft ud. Husk at lufte grundigt ud i hver pause.


KRAV OM CORONAPAS

Kravet om et gyldigt coronapas betyder, at alle fremmødte elever til enhver tid skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. Gymnasiet skal mindst to gange om ugen gennemføre en stikprøvekontrol af, at elever har et gyldigt coronapas. Hvis en elev ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan eleven bortvises. I en sådan situation registreres eleven som fraværende og har ikke krav på nødundervisning. Eleven kan først vende tilbage, når vedkommende kan fremvise et gyldigt coronapas.

Kravet om gyldigt coronapas gælder også ved sociale arrangementer udenfor undervisningstiden, fx parentesfester og fredagscaféer.

www.coronasmitte.dk kan du læse om, hvordan du får et gyldigt coronapas.

Der kan i visse situationer gøres undtagelser for kravet om coronapas. Det sker i tilfælde hvor:

 1. Elever kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
 2. Hvis du som smittet har været symptomfri i 48 timer eller har været i selvisolation i syv dage (uden symptomer), behøver du ikke at skulle vise et gyldigt coronapas for at komme i skole. I stedet skal du ved de ugentlige kontroller fremvise den positive PCR-test.


HÅNDTERING AF COVID-19

Gymnasiet følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitte og smitteopsporing.

Hvis du har symptomer på covid-19
Hvis du har symptomer på covid-19, er det vigtigt, at du holder dig hjemme og bliver PCR-testet hurtigst muligt. Det gælder også, hvis du er vaccineret eller har været smittet tidligere. Gymnasiet skal have besked om isolation og resultatet af testen. Det sker på tlf. 98 52 08 55 eller mail til kontor@mf-gym.dk. Hvis testen er negativ, må du komme i skole igen.

Hvis du har været tæt på en smittet person
Sundhedsstyrelsen skelner mellem nære kontakter/husstandskontakter og øvrige kontakter.

Nære kontakter/husstandskontakter
Du er nær kontakt/husstandskontakt hvis…

 • Du bor sammen med en person, der er smittet med covid-19.
 • Du er kæreste med en person, der er smittet med covid-19 (bor ikke sammen).
 • En værelseskammerat på fx en studietur er smittet med covid-19.
 • En person, du har overnattet ved, eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19.

Er du nær kontakt/husstandskontakt? På www.coronasmitte.dk kan du læse, hvordan du skal forholde dig.

Øvrige kontakter
Du er øvrig kontakt, hvis du har været tæt på en person, der er smittet med covid-19 (dog ikke ved selvtest) uden for hjemmet. Det kan fx være…

 • Du har siddet ved siden af eller lige over for den smittede i klassen eller til et møde.
 • Du har deltaget i en begivenhed med en smittet person (frokostpause, fest mm.)
 • Du har siddet i en bil med den smittede.

Er du øvrig kontakt? På www.coronasmitte.dk kan du læse, hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er smittet med covid-19
Hvis en elev eller medarbejder testes positiv, skal du kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55. Se kontorets åbningstid.

Hvornår kan du komme i skole igen?

 • Hvis du testes positiv, men ikke har symptomer, skal du blive hjemme i syv dage tællende fra den dag, testen er foretaget. Herefter anses du som smittefri.
 • Hvis du testes positiv med symptomer, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt – eller i 10 dage, hvis du har to feberfrie dage og har det betydeligt bedre.
 • Det er acceptabelt med milde symptomer som fx hoste eller tab af smags- og lugtesans.
 • Ovenstående gælder også for elever eller medarbejdere, der er færdigvaccinerede eller tidligere har været smittet.

Vær opmærksom på, at du selv skal tage kontakt til nære kontakter/husstandskontakter og øvrige kontakter hurtigst muligt. Du kan få vejledning hos Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

www.coronasmitte.dk kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig som smittet. 

Ved flere tilfælde af covid-19 kan der være tale om et udbrud. Skolen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning om afgrænsning og håndtering af udbruddet, herunder en delvis eller hel nedlukning af gymnasiet.

Hvis du er fraværende pga. covid-19
Hvis du er smittet med covid-19 eller i selvisolation på grund af symptomer eller som nær kontakt/hustandskontakt, registreres du som fraværende. Angiv det som fraværsårsag.

I forbindelse med vurdering af evt. sanktioner i forbindelse med fravær, tages der højde for fravær, der er begrundet i symptomer eller andet corona-relateret fravær. Det vil sige, at denne type fravær i udgangspunktet ikke vil udløse sanktioner.

Gymnasiet organiserer ikke virtuel undervisning eller anden særligt tilrettelagt undervisning, hvis man er smittet eller i selvisolation. Du har dog mulighed for at følge med via modulerne i Lectio.