Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Bestyrelsen

 
 

Bestyrelsen for Mariagerfjord Gymnasium

Morten Lassen Formand
Selvsupplerende repræsentant:
Morten Lassen
mortenslassen@gmail.com
Steen Juulsgaard Næstformand
Repræsentant for erhvervslivet:
Steen Juulsgaard 
Mogens Jespersen Repræsentant for Mariagerfjord Kommune:
Mogens Jespersen
Berit Vinther Repræsentant for grundskolerne:
Berit Vinther
Lone Kalstrup Selvsupplerende repræsentant:
Lone Kalstrup
Repræsentant for videregående uddannelser:
Olav Geil
kpa Medarbejderrepræsentant:
Kristian Paaskesen
HSF Medarbejderrepræsentant:
Helle Severinsen Frandsen

Elevrepræsentant (2022-2023):

Elevrepræsentant (2022-2023):


SOEU Sekretær:
Søren Urup (rektor) 
MMA Protokolfører:
Michael Madsen (vicerektor)
gaj Referent:
Githa Ankerstjerne