Bestyrelsen

 
 

Bestyrelsen for Mariagerfjord Gymnasium

Morten Lassen Formand
Repræsentant for videregående uddannelser:
Morten Lassen
lassen@dps.aau.dk
Steen Juulsgaard Næstformand
Repræsentant for erhvervslivet:
Steen Juulsgaard 
Mogens Jespersen Repræsentant for Mariagerfjord Kommune:
Mogens Jespersen
Berit Vinther Repræsentant for grundskolerne:
Berit Vinther
Lone Kalstrup

Selvsupplerende repræsentant:
Lone Kalstrup

Jan Larsson Medarbejderrepræsentant:
Jan Larsson 
Helle Severinsen Frandsen Medarbejderrepræsentant:
Helle Severinsen Frandsen
Emil Dalborg

Elevrepræsentant:
Emil Dalborg (3.c)

Malte Hammershøj Elevrepræsentant:
Malte Hammershøj (3.d)
Søren Urup Sekretær:
Søren Urup (rektor) 
Michael Madsen Protokolfører:
Michael Madsen (vicerektor)
Githa Ankerstjerne Referent:
Githa Ankerstjerne