Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Bestyrelsen

 
 

Bestyrelsen for Mariagerfjord Gymnasium

Morten Lassen Formand
Repræsentant for videregående uddannelser:
Morten Lassen
mortenslassen@gmail.com
Steen Juulsgaard Næstformand
Repræsentant for erhvervslivet:
Steen Juulsgaard 
Mogens Jespersen Repræsentant for Mariagerfjord Kommune:
Mogens Jespersen
Berit Vinther Repræsentant for grundskolerne:
Berit Vinther
Lone Kalstrup Selvsupplerende repræsentant:
Lone Kalstrup
EAH Medarbejderrepræsentant:
Elsebeth Ahlmann
HSF Medarbejderrepræsentant:
Helle Severinsen Frandsen
Kaya Bach Larsen

Elevrepræsentant:
Kaya Bach Larsen (3.z)

Mille Bundgaard Leth-Sørensen Elevrepræsentant:
Mille Bundgaard Leth-Sørensen (3.s)

SOEU Sekretær:
Søren Urup (rektor) 
MMA Protokolfører:
Michael Madsen (vicerektor)
gaj Referent:
Githa Ankerstjerne