Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Besøg gymnasiet

 
fredag D. 14. januar 2022, kl. 12.35
Lørdag d. 22. januar inviterer Mariagerfjord Gymnasium til orienteringsmøde for alle, der vil høre om uddannelserne og ikke mindst opleve stemningen på gymnasiet. Tilmelding er nødvendigt!

Hvis du var forhindret i at deltage i orienteringsmødet, kan du booke et besøg på et tidspunkt, der passer dig. Du er også velkommen til at kontakte en af gymnasiets elevvejledere på tlf. 98 52 08 55, hvis du har spørgsmål omkring studievalg eller optagelse.

Hvad skal du så efter 9. eller 10. klasse?

Dét spørgsmål er der sikkert mange unge, der bliver spurgt om for tiden. Måske er valget truffet, måske er der stadig stor usikkerhed, og derfor inviterer Mariagerfjord Gymnasium til orienteringsmøde lørdag d. 22. januar.

Her kan de unge og deres forældre opleve studiemiljøet, høre om de gymnasiale ungdomsuddannelser, møde elever, lærere og vejledere – og måske blive mere afklaret inden det endelige uddannelsesvalg.

Bred viden på højt niveau

Efter sommerferien kan nye elever starte på stx, hf eller vhf på gymnasiet. De kan fordybe sig i både naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog, humanistiske og kunstneriske fag – og derved skræddersy deres ungdomsuddannelse efter interesser og fremtidsdrømme.

- I gymnasiet får du bred viden på et højt fagligt niveau, og dét åbner døre til en bred vifte af videregående uddannelser og fremtidsmuligheder, siger rektor Søren Urup og fortsætter:

- Nogle af vores elever ved allerede, hvad de vil med studenterhuen, mens andre bruger gymnasietiden til at blive klogere på sig selv, og hvilken vej de vil gå bagefter. Om de vil uddanne sig til fx ingeniør, jurist, pædagog, finansøkonom, journalist, psykolog, sygeplejerske eller noget helt andet. Mulighederne er mange efter gymnasiet.

Bidt af sport eller musik?

Mariagerfjord Gymnasium har to særlige tilbud til de elever, der vil dyrke sport eller spille musik ved siden af undervisningen.

Sport+ tager skemaet højde for to ugentlige morgentræninger – uden at uddannelsen går på kompromis med det faglige niveau. Den ekstra luft i skemaet kan også bruges til at lave lektier, som måske er glippet på grund af en kamp eller et stævne i weekenden.

Musik+ er navnet på det nyeste tilbud, som er resultat af et samarbejde mellem gymnasiet og Mariagerfjord Kulturskole. Her får eleverne et ekstra ugentligt modul i musik enten hos Mariagerfjord Kulturskole eller på gymnasiet, fx i samspil eller instrumentalundervisning. Musik+ er for alle; både for de elever, der er nybegyndere på deres instrument og gerne vil blive bedre, og for de elever, der allerede har flere års erfaring og er vant til at spille.

Fokus på elevernes trivsel

Gymnasietiden er selvfølgelig meget mere end en studentereksamen. Der er også fester, udvekslingsbesøg, musical, miljøråd, sportsturneringer og eftermiddage med brætspil, billedkunst eller fitness. Det nyeste tilbud på paletten er LAN-parties i gymnasiets store fællessal. De mange aktiviteter og frivillige tilbud skaber et særligt fællesskab, der samler eleverne på tværs af klasser og årgange, og som giver dem lyst til at blive på gymnasiet efter skoletid.

- Mit ønske er netop, at eleverne føler, at Mariagerfjord Gymnasium er deres gymnasium, og derfor har de stor medindflydelse på skolens hverdag. Nøgleordet er trivsel – både i og udenfor undervisningen – fordi vi ved, at trivsel og læring går hånd i hånd, fortæller Søren Urup.

Til orienteringsmødet kan du høre mere om de frivillige aktiviteter, undervisningen, studierejser og meget andet. 

Studiestart 2022

Mariagerfjord Gymnasium udbyder:

Hf: Gymnasiet har to hf-fagpakker, Relation og Aktion, der målretter uddannelsen med henblik på, om man vil læse videre på fx seminariet, sygeplejerskeuddannelsen eller politiskolen. Læs om hf 2022.

Stx: Gymnasiet har otte stx-studieretninger inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik. Stx åbner døre til en lang række forskellige videregående uddannelser. Læs om stx 2022.

Vhf (visiteret hf): Vhf er gymnasiets særlige uddannelse for unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder. Ansøgning om optagelse sker ved at udfylde et ansøgningsskema på vores hjemmeside. Læs om vhf 2022.

Orienteringsmøde 2022