Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Valg af studieretning

 
mandag D. 23. august 2021, kl. 14.35
Hvilken studieretning skal man lige vælge…? Eleverne i 1.stx står over for en stor og måske svær beslutning, og derfor har gymnasiet planlagt en række aktiviteter, der skal hjælpe til afklaring.

Snart skal eleverne i 1.stx vælge en studieretning, og i den forbindelse har skolen planlagt forskellige aktiviteter, der leder frem til det endelige valg. Aktiviteterne er beskrevet nedenfor, så du kan følge med i, hvad der foregår.

Du kan se de otte mulige studieretninger her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af gymnasiets elevvejledere mandag til fredag mellem kl. 07.55-13.25.


Studievalg Danmark orienterer om videregående uddannelser

Mandag d. 13. september

Studievalg Danmark er det nationale vejledningscenter for videregående uddannelser og tilknyttede karrieremuligheder. Læs mere om Studievalg Danmark.


Selvevalueringsmodul

Tirsdag d. 14. september

Et modul til at overveje med sig selv, hvordan det egentlig er gået indtil videre, og hvor interesserne ligger. Evalueringen foregår først med et fælles oplæg i skolens fællessal efterfulgt af klassevis elevrefleksion sammen med klassens teamlærere. Som afslutning på modulet vælger eleverne de tre studieretninger, som de gerne vil præsenteres for.


Præsentation af studieretninger

Uge 37

Eleverne får lov til at vælge tre studieretninger, hvor de har et halvt modul med hver studieretning på hver sin dag. Der vil være information om:

  • Fag, niveauer, varianter og valgmuligheder
  • Hvordan foregår undervisningen, hvad forlanges der (mundtligt og skriftligt)
  • Hvad fører den til (uddannelser, job, glæde)

Frist for tilmelding i Lectio tirsdag d. 14. september kl. 15.10.


Informationsaften med forældre

Onsdag d. 15. september kl. 17.30 – 19.30

Onsdag d. 15. september holder gymnasiet informationsaften for alle nye stx-elever og deres forældre. Arrangementet starter med fælles information i skolens sal. Herefter er der boder med de forskellige studieretninger, hvor man kan stille spørgsmål til lærere, vejledere og ældre elever. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage.


Matematik-screening

Fredag d. 24. september

Det er lovbundet at foretage en matematik-screening. Vi laver den som en digital prøve, der afholdes samtidigt for alle klasserne.


Smagsprøve på undervisning

Uge 39

Alle elever skal vælge en studieretning, hvor de følger et forløb med tre moduler fordelt på tre dage. I de tre moduler får de en smagsprøve på undervisningen i studieretningens fag.

Frist for tilmelding i Lectio torsdag d. 23. september kl. 23.00.


Evalueringssamtale

Uge 40

En individuel samtale, hvor hver elev får lejlighed til at tale med en elevvejleder. Formålet er at klarlægge elevens ønsker og overvejelser bag studieretningsønsket. Inden samtalen har elevvejlederen snakket med nogle af elevens lærere og set resultatet af elevens matematik-screeningen.

Individuel tid meddeles i Lectio.


Valg af studieretning

Uge 41

Alle elever skal vælge den studieretning, de helst vil gå på. De skal også vælge en alternativ studieretning, hvis det ikke kan lade sig gøre at opfylde ønsket, fx hvis der er for få, der har samme ønske.

Frist for valg er mandag d. 11. oktober kl. 12.00 i Lectio.


Nye klasser

Uge 43

Vi forventer at kunne offentliggøre de nye klasser i uge 43. 


Studieretningsforløbet starter

Uge 45

De nye klasser og det nye skema er i funktion. Eleverne mødes i 1. modul i de nye klasser med teamlærere og tutorer og laver forskellige ryste-sammen aktiviteter.