Nyt fra gymnasiet

 
fredag D. 12. februar 2021, kl. 11.43
Her kan du læse om sommerens eksaminer og de udskudte studierejser.

Nyhedsbrev udsendt d. 12/2 2021

sommerens eksaminer


Som det nok er mange af jer bekendt, indgik regeringen og Folketingets øvrige partier en aftale om sommerens eksaminer i slutningen af forrige uge. Aftalen indebærer at:

  • 3.stx skal til fire eksaminer: Skriftlig dansk, mundtligt forsvar af studieretningsprojektet (SRP) samt mundtlig eksamen i to studieretningsfag eller andet A-niveaufag.
  • 2.hf skal ligeledes op i fire fag: Skriftlig dansk samt tre mundtlige eksaminer.
  • 1.stx og 2.stx skal til én mundtlig eksamen hver.
  • 1.hf skal til to mundtlige prøver i NF (Naturvidenskabelig faggruppe).
  • Hvad angår vhf-eleverne, afventer vi en udmelding fra ministeriet, inden vi kan sige præcist, hvor mange og hvilke eksaminer de enkelte årgange skal aflægge.

Der er i skrivende stund en vis uklarhed omkring tolkningen af hvilke fag, der kan indgå i eksamen. Så snart vi har fået en præcisering, melder vi det ud.

For afgangseleverne er det sidste år, og det betyder, at de efter den sidste mundtlige eksamen kan sætte huen på hovedet, som traditionen byder. Der er stadig en masse uafklarede spørgsmål om eksamensperiodens længde, organisering m.v. Det er imidlertid godt, at eleverne og vi som skole endelig har fået en afklaring i forhold til antal eksaminer og fag. Det har fyldt meget hos eleverne, og jeg håber, at udmeldingen har givet dem lidt ro i sindet.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at fortsættereleverne, som vanligt skal til et antal skriftlige og mundtlige årsprøver i eksamensperioden. Hvor mange og hvordan afhænger af, hvilken udmelding vi får om skoleårets afslutning og genåbning.

Vi har endnu ikke hørt nyt i forhold til en genåbning. Foreløbig fortsætter vi med nedlukningen og den virtuelle undervisning februar ud. I medierne har der de seneste uger været øget fokus og politisk bevågenhed på de unge på ungdomsuddannelserne og de konsekvenser, som de oplever af nedlukningen og den virtuelle undervisning. Vi kan håbe, at det betyder, at vi i et eller andet omfang kan åbne i starten af marts.

I dag holder vi en virtuel fredagscafé med de to standupkomikere, Torben Chris og Thomas Hartmann. Jeg håber, at vi på den måde kan slutte ugen med et godt grin, og at vi går på ferie i godt humør og med et optimistisk håb om, at vi kan ses på skolen inden alt for længe.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Tilbage er kun at ønske en god weekend og god vinterferie, selvom den nok ikke går til udlandet i år 😊

Søren Urup, rektor Mariagerfjord Gymnasium


Aflysning


Vi har afsøgt alle muligheder, men må desværre kaste håndklædet i ringen. Klassernes studierejser, der blev udskudt i foråret 2020, er endelig aflyst på grund af rejserestriktionerne. Det gælder for nuværende 3.abc, 3.d, 3.e, 3.lmx, 3.r, 3.s, 3.yz, 2.p og 2.q.

Vi går nu i gang med at tilbagebetale pengene til elevernes NemKonto. Det er dog en omfattende proces, der også involverer rejseselskabet og rejsegarantifonden, og derfor må vi appellere til jeres tålmodighed. Vi regner med, at pengene er tilbagebetalt senest d. 1/6.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian Møller, der er international koordinator, på tlf. 24 81 34 90.