Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Ord under neglene

 
fredag D. 26. februar 2021, kl. 12.34
I ugens løb har forfatter Ida Marie Hede holdt foredrag og workshop for alle 3.g'erne. Fokus har været på at fremme "den personlige stemme" og få eleverne til at udvikle deres egen skrivestil.
Skrevet af Julie Nedergaard

I forlængelse af et fælles foredrag for 3.årseleverne, har Ida Marie Hede i denne ude været ude i klasserne enkeltvis og lavet virtuelle workshops. Fokus har været på at fremme den personlige stemme og få eleverne til at udvikle deres egen skrivestil. Dette er sket igennem diverse skriveøvelser med afsæt i nogle forskellige tekster, som Ida Marie Hede havde medbragt.

- Det var sjovt at blive udfordret på sin skriftlighed og lige pludselig at skulle tage udgangspunkt i nogle ukendte tekster. Man skulle hente inspiration fra et andet sted, men samtidig tilpasse det sin egen stemme, og det var meget fedt at blive kastet ud i, siger Julie Nedergaard (3.e), og Maria Bolander (3.e) supplerer:

- Mange af øvelserne kan vi også bruge i forhold til den skriftlige eksamen i dansk, hvor den personlige stemme jo er vigtig. Vi fik mulighed for at reflektere over, hvordan vi finder vores egen stemme, og det er godt at øve sig på, inden det virkelig gælder.

Øvelserne bestod blandt andet af erindringer, at indtage en jeg-person i en historisk begivenhed og at lege med ordene i sit eget navn. Derudover fik eleverne gode råd med på vejen, blandt andet om at tekster kan have forskellige temperamenter, alt efter emne og hvem man er som skribent.

- Der var noget befriende i øvelserne, da man bare skulle skrive ud fra ens egne fornemmelser og holdninger. Vi plejer jo at skulle skrive meget akademisk og nøgternt, så det var fedt at få lov og bruge sin egen stemme, siger Kristine Skafte Eschen (3.e).

Læs mere om forfatter Ida Marie Hede.