Vigtigt at læse!

 
fredag D. 26. marts 2021, kl. 11.04
Efter påskeferien genåbner gymnasiet for alle klasser, der kan komme i skole på skift en uge ad gangen. Her kan du læse retningslinjerne for adfærd, hygiejne og test, når du er på skolen. OPDATERET D. 26/3 2021.

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv for covid-19, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55 - uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Har du spørgsmål i forhold til gymnasiets håndtering af covid-19, er du velkommen til at kontakte Søren Urup på mail soeu@mf-gym.dk eller tlf. 28 72 32 88.

Yderligere genåbning

Tirsdag d. 6/4 åbner Mariagerfjord Gymnasium for alle klasser, der nu kan komme i skole på skift en uge ad gangen. Undervisningen er altså en kombination af fysisk tilstedeværelse på skolen og virtuel undervisning hjemme. Vi er i øjeblikket i gang med at organisere skemaet, og løbet af de nærmeste dage skulle det gerne fremgå i Lectio, hvilke dage du skal undervises på skolen, og hvornår du skal undervises virtuelt hjemmefra.

For undervisning på blandede hold gælder, at den nu også må afvikles på skolen, men med et afstandskriterie på to meter – med mindre undervisningen er organiseret, så elever fra samme stamklasse arbejder sammen. I og med at vi ikke har alle elever på skolen på én gang, vil undervisningen på de blandede hold altså være en blanding af virtuel og fysisk undervisning.

Retningslinjerne for den fortsatte genåbning af skolen er dem, vi kender i forvejen: Ingen afstandskriterier i undervisningen (på nær de blandede hold!), men krav om to meters afstand, når vi bevæger os rundt på gange og i fællesarealer, ligesom vi stadig skal bære maske eller visir, når vi går rundt på skolen. Desuden følger vi fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger for håndhygiejne, hosteetikette, udluftning, afspritning af kontaktflader osv.

Nyt om test

Det er planen, at vi efter påskeferien skal tilbyde selvtest til elever og personale. Vi er i fuld gang med at organisere et ”test setup”, men der er stadig mange løse ender, der gør, at det er uklart, hvorvidt vi har et ”test setup” klart til tirsdag d. 6/4. Det bliver vi nødt til at tage højde for, så derfor skal alle, der møder ind på skolen tirsdag d. 6/4, kunne fremvise en negativ test, der er max 72 timer gammel. Falck vil teste på skolen onsdag og torsdag i uge 14, men hvis man hellere vil benytte en PCR-test, vil det være en god idé at bestille sådan en midt i uge 14, således at man har en gyldig test til den sidste del af skoleugen.

Skolen skal fortsat kontrollere dokumentation for negative test to gange om ugen. Dokumentationen kan være elektronisk eller i papirform. Man kan selv bestemme, om man vil benytte PCR-test eller antigentest (kviktest) – og om man vil lade sig teste på skolen eller benytte andre testmuligheder.

Det er muligt at blive fritaget for test af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Fritagelse er ligeledes muligt, hvis man er testet positiv med covid-19 inden for de seneste 2-12 uger. Fritagelse for testning kræver lægelig dokumentation i form af en blanket, der skal udfyldes af egen læge. Blanketten fås ved henvendelse på kontoret.

Retningslinjer for adfærd og hygiejne

På gymnasiet skal vi fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for håndhygiejne, hosteetikette, kontaktpunkter og kontaktreduktion samt afstand (se Sundhedsstyrelsens anbefalinger). Det betyder, at gymnasiet har følgende retningslinjer for adfærd og hygiejne for at forebygge smittespredning af covid-19 – nedenstående retningslinjer gælder, indtil andet er meldt ud.

Når du kommer til skolen
Jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger opfordrer vi kraftigt til, at du downloader og bruger appen "Smittestop". Den kan hentes på www.smittestop.dk.

Når du ankommer til gymnasiet, skal du afspritte dine hænder eller vaske dem, hvis de er synligt beskidte. Om morgenen kan der ofte være trængsel ved håndspritdispenserne ved hovedindgangen, når busserne ankommer. Respekter afmærkningerne på trappen og husk at holde afstand.

Du skal bruge mundbind eller visir, når du opholder dig på skolens gange og fællesarealer. Elever skal selv anskaffe sig værnemiddel til ansigtet.

Håndafspritning eller håndvask sker herefter løbende igennem dagen i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host, nys m.v. Der findes håndsprit i alle undervisningslokaler og fællesområder, ligesom der er opstillet dispensere centrale steder på skolen.

Derudover skal borde og stole samt dørhåndtag i undervisningslokaler sprittes af ved modulets afslutning. Desinficeringsmiddel samt papirservietter til aftørring findes i lokalerne. Endvidere skal der luftes ud i lokalerne ved afslutningen af hvert modul. Der etableres en dukseordning i alle klasser, der sikrer afspritning og udluftning efter hvert modul.

Når du har pause
Du må gerne opholde dig i undervisningslokalerne i pauserne, ligesom du gerne må spise i undervisningslokalerne i spisefrikvarteret (dog ikke i laboratorier eller værksted). Det er kun de elever, der skal have undervisning i lokalet, som må opholde sig i lokalet. Ved pausens afslutning skal der luftes ud i lokalet, ligesom borde og stole skal sprittes af.

Hvis du holder pause i Grønnegården, skal du benytte dig af de borde, som din klasse har fået anvist. I Grønnegården må du ikke blande dig med elever fra de andre klasser.

Når du bevæger dig rundt på skolen, skal du respektere højre- venstreopdelingen på gangene, og du skal holde to meters afstand til andre. Hvis du står på gangen og venter på at komme ind i et klasselokale, skal du stille dig langs væggen, så andre har mulighed for at holde afstand, når de passerer.

B32 og kupeerne i D-fløjen må ikke benyttes. De andre dele af fællesområderne må gerne benyttes, men borde og stole skal sprittes af efter brug.

Kantinen er åben.

Det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden med at huske og overholde ovenstående retningslinjer, og at vi viser hensyn overfor hinanden, så vi kan forebygge smittespredning.

Se spørgsmål og svar om covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/corona