Valg af studieretning

 
torsdag D. 03. september 2020, kl. 13.25
Hvilken studieretning skal man lige vælge…? Eleverne i 1.stx står over for en stor og måske svær beslutning, og derfor har gymnasiet planlagt en række aktiviteter, der skal hjælpe dem til afklaring.

Snart skal eleverne i 1.stx vælge en studieretning og deres 2. fremmedsprog. Skolen har planlagt forskellige aktiviteter, der leder frem til disse valg. Aktiviteterne er beskrevet nedenfor, så I kan følge med i, hvad der foregår.

Du kan se de otte mulige studieretninger her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af gymnasiets elevvejledere mandag til fredag mellem kl. 07.55 – 13.25. 


Selvevalueringsmodul

Uge 37

Et modul til at overveje med sig selv, hvordan det egentlig er gået indtil videre, og hvor interesserne ligger. Evalueringen foregår først med et fælles oplæg i skolens fællessal efterfulgt af klassevis elevrefleksion sammen med klassens teamlærere. Som afslutning på modulet vælger eleverne de tre studieretninger, som de gerne vil præsenteres for.


Præsentation af studieretninger

Uge 38

Eleverne får lov til at vælge tre studieretninger, hvor de har et modul med hver studieretning på hver sin dag:

  • Fag, niveauer, varianter og valgmuligheder
  • Hvordan foregår undervisningen, hvad forlanges der (mundtligt og skriftligt)
  • Hvad fører den til (uddannelser, job, glæde)

Frist for tilmelding i Lectio mandag d. 7. september kl. 12.00.


Informationsaften med forældre

Onsdag d. 16. september kl. 17.30 – 21.00

Arrangementet er todelt på grund af COVID-19. Desuden er det kun muligt at deltage med en pårørende pr. elev.

  • Første runde fra kl. 17.30-19.00 er for gf1, gf2 og gf3
  • Anden runde fra kl. 19.30-21.00 er for gf4, gf5 og gf6

Arrangementet starter med fælles information i skolens fællessal. Herefter er der boder med de forskellige studieretninger, hvor man kan stille spørgsmål til lærere og ældre elever. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage.


Studievalg Danmark orienterer om videregående uddannelser

Uge 38

Studievalg Danmark er det nationale vejledningscenter for videregående uddannelser og tilknyttede karrieremuligheder. Læs mere om Studievalg Danmark.


Smagsprøve på undervisning

Uge 39

Alle elever skal vælge en studieretning, hvor de følger et forløb med tre moduler fordelt på tre dage. I de tre moduler får de en smagsprøve på undervisningen i studieretningens fag.
Frist for tilmelding i Lectio torsdag d. 17. september kl. 23.00.


Præsentation af sprog

Onsdag d. 23. september

Gymnasiet får besøg af flere eksterne aktører, der vil fortælle om, hvordan fremmedsprog er en central del af deres arbejdsliv. Derved får eleverne et indblik i sprogenes anvendelighed på det moderne arbejdsmarked. Læs om sprogdagen her.


Matematik-screening

Fredag d. 25. september

Det er lovbundet at foretage en matematik-screening. Vi laver den som en digital prøve, der afholdes samtidigt for alle klasserne.


Evalueringssamtale

Uge 40

En individuel samtale, hvor hver elev får lejlighed til at tale med en elevvejleder. Formålet er at klarlægge elevens ønsker og overvejelser bag studieretningsønsket. Inden samtalen har elevvejlederen snakket med nogle af elevens lærere og set resultatet af elevens matematik-screeningen.

Individuel tid meddeles i Lectio.


Valg af 2. fremmedsprog & studieretning

Uge 41

Alle elever skal vælge 2. fremmedsprog og den studieretning, de helst vil gå på. De skal også vælge en alternativ studieretning, hvis det ikke kan lade sig gøre at opfylde ønsket, fx hvis der er for få, der har samme ønske.
Frist for valg er mandag d. 5. oktober kl. 12.00 i Lectio.


Nye klasser

Uge 43-44

Vi forventer at kunne offentliggøre de nye klasser i uge 43. I slutningen af uge 44 samles eleverne i de nye klasser for at hilse på hinanden og det nye lærerteam. 


Studieretningsforløbet starter

Uge 46

De nye klasser og det nye skema er i funktion.