Vi kommer stærkt tilbage!

 
tirsdag D. 23. juni 2020, kl. 12.05
Ved årets dimission skal Caroline (3.s) og Emil (3.c) holde studenternes tale. De fortæller dog, at det ikke bliver en afskedstale - de har nemlig tænkt sig at vende stærkt tilbage og indhente lidt af det forsømte forår.

Caroline Holst Bøgh (3.s) og Emil Dalborg Bertelsen (3.c) skulle lige synke en klump, inden de sagde ja til at holde studenternes tale ved årets dimission. Det virkede som en skræmmende opgave at skulle tale på vegne af en hel årgang af studenter – omkring 250 vidt forskellige personer, der både har gået på hf, htx, stx og vhf.

Heldigvis indså de hurtigt, at der faktisk er meget, som binder årets studenter sammen: Fredagscaféer, fællestimer, afleveringer, ”tartelet tirsdage”, gymnasiefester, studierejser og ikke mindst afslutningen på gymnasietiden, der pludselig fik en uventet drejning, da covid-19 kom til Danmark.

Emil: Jeg tror, vi er en årgang, der vil blive husket.

Caroline: Ja, vi er også en meget omstillingsparat årgang, der både har oplevet den nye gymnasiereform og corona-krisen. Og vi skal stadig være omstillingsparate og måske indstille os på, at et sabbatår ikke lige bliver, som man havde drømt om. Fx skulle jeg have været på interrail i en måned i sommerferien, men det kan jeg ikke nu, og derfor skal jeg i stedet på en Danmarkstur.

Emil: Jeg tror, vi efterhånden er blevet gode til at finde nye alternativer.

Caroline: Jeg tror også, jeg har fået en større selvdisciplin efter forårets virtuelle undervisning. Vi har lært at arbejde alene og skabe struktur i hverdagen derhjemme, og der er nok sundt for os i forhold til næste år, hvor vi ikke har et fællesskab at læne os opad.

Emil: Samtidig er det spændende at stå midt i det hele. Ingen ved, hvor det hele ender henne.

Caroline: Ja, det er nogen ret store tanker at gå med i vores alder. Det er en tid, hvor man burde fokusere på eksamen, men der er så meget andet, der larmer inde i hovedet, fordi man er fanget i den her mærkelige nye hverdag.

Meget mere end en uddannelse

I løbet af gymnasietiden har Caroline og Emil involveret sig i en lang række frivillige aktiviteter og forskellige udvalg. Fx har begge har været tutorer, Caroline har været med i musicalens PR-gruppe, og Emil har været aktiv i elevrådet – det seneste år som elevrådsformand. Ifølge dem har de sociale aktiviteter på gymnasiet været mindst lige så vigtige som de faglige.

Caroline: Gymnasiet er meget mere end en fabrik, der skubber børn ind og spytter voksne ud på den anden side. Det er ikke bare en uddannelsesinstitution – det er også sammenhold og erfaringer ud over det, man lærer i undervisningen.

Emil: Jeg føler også, at det faglige og sociale spiller sammen på Mariagerfjord Gymnasium. Man hører fra andre gymnasier, at de ikke har det store sociale sammenhold, men når man så kommer her…

Caroline: Ja, vi har et miljø, der bobler af kreativitet og medbestemmelse.

Emil: Og alle kender bare hinanden, fordi gymnasiet jo ikke er større, end det er. Så man snakker også med folk på første og anden årgang – med hf’ere og htx’ere – ja, med alle på skolen.

Caroline: Det kan godt være, vi er lykkelige over, at vi er færdige, men vi skal også lige standse op og sætte pris på de venskaber, vi har fået, og de muligheder, der har været på gymnasiet. Jeg er også taknemlig for det personlige forhold, vi har haft til vores lærere. Her er lærere, som faktisk tænker på én.

Kommer stærkt tilbage

Med dimissionen fredag d. 26/6 sættes det sidste punktum for tiden på Mariagerfjord Gymnasium. Herefter bliver studenterne spredt for alle vinde for at tage hul på et nyt kapitel med videregående uddannelser, job og måske en ny adresse.

Emil: Snart skal vi til at tænke på at flytte hjemmefra og studere i Aarhus, Aalborg eller måske længere væk fra ens familie. Det føles som et lidt farligt terræn, vi træder ud på, synes jeg.

Caroline: Det er i hvert fald et ukendt terræn.

Emil: Ja, det er lidt spændende. Vi har haft nogle gode og trygge rammer her, og nu skal vi ud og stå på egne ben.

Caroline: Det er dét der med, at vi bliver voksne nu. Men jeg synes lige, vi skal have lov til at nyde studenterhuen. Lad os nu feste først, og så kan alt det andet komme senere.

Når hverdagen på et tidspunkt banker på, kan studenterne stadig bevare kontakten med hinanden og gymnasiet gennem et netværk for tidligere elever, Gym4Life. Hvert år inviterer netværket til gammel-elev-fest den første lørdag i november – i år d. 7/11, hvis corona-situationen og myndighedernes retningslinjer tillader det.

Caroline: Vi holder en fest der – dét må vi gøre. Vi kommer stærkt tilbage!

Emil: Ja, vi kommer tilbage. Alle sammen!

Er du student, kan du melde dig ind i netværket Gym4Life, der findes som en lukket Facebookgruppe her.