Gymnasiets retningslinjer

 
fredag D. 11. september 2020, kl. 10.01
Information om Mariagerfjord Gymnasiums håndtering af covid-19 og nye retningslinjer. OPDATERET D. 11/9 2020.

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv for covid-19, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55 - uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Har du spørgsmål i forhold til gymnasiets håndtering af covid-19, er du velkommen til at kontakte Søren Urup på mail soeu@mf-gym.dk eller tlf. 28 72 32 88.

UNDGÅ SMITTESPREDNING

Vi starter det nye skoleår med normal undervisning for alle elever på skolen. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for ungdomsuddannelser i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af covid-19 skal vi imidlertid stadig have fokus på hygiejne og adfærd. Desuden gælder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hyppig håndhygiejne, hosteetik, kontaktpunkter og kontaktreduktion fortsat.

Det betyder, at vi på Mariagerfjord Gymnasium har følgende retningslinjer for adfærd og hygiejne for at forebygge smittespredning af covid-19 – nedenstående retningslinjer gælder, indtil andet er meldt ud.

Når du kommer til skolen
Når du ankommer til gymnasiet, skal du afspritte dine hænder eller vaske dem, hvis de er synligt beskidte. Håndafspritning eller håndvask sker herefter løbende igennem dagen i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host, nys m.v. Der findes håndsprit i alle undervisningslokaler og fællesområder, ligesom der er opstillet dispensere centrale steder på skolen.

Derudover skal borde og stole samt dørhåndtag i undervisningslokaler sprittes af ved modulets afslutning. Desinficeringsmiddel samt papirservietter til aftørring findes i lokalerne.

Når du har pause
Du må gerne opholde dig i undervisningslokalerne i pauserne, ligesom du gerne må spise i undervisningslokalerne i spisefrikvarteret (dog ikke i laboratorier eller værksted). Du skal holde pause i det lokale, hvor du skal være i det efterfølgende modul. Det er kun de elever, der er knyttet til den klasse eller det valghold, der skal have undervisning i lokalet, som må opholde sig i lokalet. Ved pausens afslutning skal der luftes ud i lokalet, ligesom borde og stole skal sprittes af.

Hvis du holder pause i Grønnegården, skal du benytte dig af de borde, som din klasse har fået anvist. I Grønnegården må du ikke blande dig med elever fra de andre klasser. Hvis du går udenfor, må du gerne holde pauser på tværs af klasser. Når du opholder dig udenfor, gælder retningslinjen om en meters afstand. Skolen opfordrer eleverne til at holde pauser udenfor, hvis vejret tillader det.

B32 og kupeerne i D-fløjen må ikke benyttes. De andre dele af fællesområderne må gerne benyttes, men borde og stole skal sprittes af efter brug.

Når du handler i kantinen, skal du respektere afstandsmarkeringerne i gulvet samt anvisninger. Hænderne skal være sprittet af, inden du går ind i salgsområdet. Der er stillet spritdispensere ved indgangene til kantinen. Derudover skal du følge kantinepersonalets anvisninger om håndhygiejne og adfærd. Der må være max. være 15 personer i salgsområdet (området mellem de tre døre) ad gangen.

Hvad nu hvis...


Hvis du har symptomer på covid-19
Hvis du udviser symptomer på covid-19, skal du kontakte egen læge for henvisning til test og i isolation indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Skolen skal have besked om isolation og resultat af test. Det sker ved at kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55.

Hvis man som elev er blevet testet for covid-19, skal man skal angive ”Test for covid-19” som fraværsårsag. Når resultatet af testen foreligger, og den er negativ, skal man møde op på kontoret og fremvise resultatet som dokumentation for, at man er blevet testet. Hvis resultatet er positivt, skal man selvfølgelig blive hjemme. Hvis man ikke følger proceduren, kan man ikke få godskrevet fravær.

Hvis du testes positiv
Hvis en elev eller medarbejder testes positiv, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55 - uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Hvis du testes positiv, men ikke udviser symptomer, skal du blive hjemme syv dage efter, at testen er foretaget. Herefter anses man som smittefri. Hvis du testes positiv med symptomer, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv, kontakter gymnasiet de klasser, hold og øvrige nære kontakter, som vedkommende har været i kontakt med på gymnasiet. Eleven eller medarbejderen kontakter selv de nære kontakter, vedkommende har været i kontakt med uden for skolen. Ved nære konktakter forstås: Husstand, familie og øvrige personer, man har haft fysisk kontakt med eller tæt "ansigt-til-ansigt"-kontakt med mere end 15 minutter inden for en meter. Såfremt du har været i nær kontakt med en smittet elev eller medarbejder, skal du testes to gange og i isolation, indtil svaret af den første prøve foreligger. I den situation skal skolen også have besked om isolation og resultat af test, ligesom det skal angives som fraværsårsag.

Ved flere tilfælde af covid-19 (udover nære kontakter) kan der være tale om et udbrud. Skolen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning om afgrænsning og håndtering af udbruddet, herunder en delvis eller hel nedlukning af gymnasiet.

Medarbejdere og elever med øget risiko skal kontakte egen læge for en vurdering af risici og den aktuelle situation. Såfremt der er behov for særlige foranstaltninger, skal du kontakte skolen. Elever, der efter en konkret vurdering skal blive hjemme, modtager fjernundervisning.

OVENSTÅENDE BYGGER PÅ: