Vigtigt at læse!

 
torsdag D. 22. oktober 2020, kl. 14.19
På baggrund af den stigende smittespredning af covid-19 i Danmark har gymnasiet indskærpet retningslinjerne for adfærd, hygiejne og håndtering af smitte. OPDATERET D. 27/10 2020.

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv for covid-19, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55 - uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Har du spørgsmål i forhold til gymnasiets håndtering af covid-19, er du velkommen til at kontakte Søren Urup på mail soeu@mf-gym.dk eller tlf. 28 72 32 88.

Retningslinjer for adfærd og hygiejne

Selvom vi startede skoleåret på normal vis, skal vi fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, kontaktpunkter og kontaktreduktion samt afstand (se Sundhedsstyrelsens anbefalinger). Det betyder, at vi på Mariagerfjord Gymnasium har følgende retningslinjer for adfærd og hygiejne for at forebygge smittespredning af covid-19 – nedenstående retningslinjer gælder, indtil andet er meldt ud.

Når du kommer til skolen
Jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger opfordrer vi kraftigt til, at du downloader og bruger appen "Smittestop". Den kan hentes på www.smittestop.dk.

Når du ankommer til gymnasiet, skal du afspritte dine hænder eller vaske dem, hvis de er synligt beskidte. Om morgenen kan der ofte være trængsel ved håndspritdispenserne ved hovedindgangen, når busserne ankommer. Respekter afmærkningerne på trappen og husk at holde afstand.

Du skal bruge mundbind eller visir, når du opholder dig på skolens gange, fællesarealer, kantine m.m. Elever skal selv anskaffe sig værnemiddel til ansigtet.

Håndafspritning eller håndvask sker herefter løbende igennem dagen i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host, nys m.v. Der findes håndsprit i alle undervisningslokaler og fællesområder, ligesom der er opstillet dispensere centrale steder på skolen.

Derudover skal borde og stole samt dørhåndtag i undervisningslokaler sprittes af ved modulets afslutning. Desinficeringsmiddel samt papirservietter til aftørring findes i lokalerne. Endvidere skal der luftes ud i lokalerne ved afslutningen af hvert modul. Der etableres en dukseordning i alle klasser og på alle valghold, der sikrer afspritning og udluftning efter hvert modul.

Når du har pause
Du må gerne opholde dig i undervisningslokalerne i pauserne, ligesom du gerne må spise i undervisningslokalerne i spisefrikvarteret (dog ikke i laboratorier eller værksted). Du skal holde pause i det lokale, hvor du skal være i det efterfølgende modul. Det er kun de elever, der er knyttet til den klasse eller det valghold, der skal have undervisning i lokalet, som må opholde sig i lokalet. Ved pausens afslutning skal der luftes ud i lokalet, ligesom borde og stole skal sprittes af.

Hvis du holder pause i Grønnegården, skal du benytte dig af de borde, som din klasse har fået anvist. I Grønnegården må du ikke blande dig med elever fra de andre klasser.

Når du bevæger dig rundt på skolen, skal du respektere højre- venstreopdelingen på gangene, og du skal holde 1 meters afstand til andre. Hvis du står på gangen og venter på at komme ind i et klasselokale, skal du stille dig langs væggen, så andre har mulighed for at holde afstand, når de passerer.

Udenfor gælder retningslinjerne om 1 meters afstand ikke, ligesom man gerne må mødes på tværs af klasser. Hold derfor pauser udenfor, hvis vejret tillader det. 

B32 og kupeerne i D-fløjen må ikke benyttes. De andre dele af fællesområderne må gerne benyttes, men borde og stole skal sprittes af efter brug.

Kantinen
Adgangen til kantinen er ensrettet. Der er indgang via skovkantinen og udgang via kontorgangen. Der må være max. være 15 personer i salgsområdet (området mellem de tre døre) ad gangen.

Når du står i kø til kantinen, skal du holde afstand og respektere afstandsmarkeringerne i gulvet. Der er opstillet en spritdispenser ved indgangen, og du skal afspritte dine hænder, når du bevæger dig ind i kantineområdet. 

Du må kun opholde dig i kantineområdet, hvis du skal handle i kantinen, og hvis det er muligt, må du gerne handle uden for spidsbelastningsperioderne.

Det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden med at huske og overholde ovenstående retningslinjer, og at vi viser hensyn overfor hinanden, så vi kan forebygge smittespredning på en ordentlig måde. 

Instruks for håndtering af elever og personale med symptomer på og mistanke om smitte med covid-19


Hvis du har symptomer på eller mistanke om covid-19
Hvis en elev eller medarbejder udviser symptomer på covid-19, skal vedkommende testes og i isolation, indtil resultatet af testen foreligger. Skolen skal have besked om isolation og resultatet af testen. Det samme gælder, hvis du på anden vis har mistanke om at være smittet med covid-19. Så snart du får symptomer eller mistanke om, at du er smittet, skal du kontakte skolens kontor. Det kan ske fysisk, telefonisk på tlf. 98 52 08 55 eller via mail til kontor@mf-gym.dk. Desuden skal du angive "Test covid-19" som fraværsårsag. Herefter kontakter du egen læge for henvisning til test. Du skal altså ikke vente til næste dag eller selv bestille tid til test uden at have været i kontakt med egen læge. 

Mistanke om smitte opstår typisk, hvis man har været i kontakt med en smittet person og kan betragtes som en "nær kontakt". Ved nær kontakt forstås: Hustand, familie og øvrige personer, man har haft fysisk kontakt med eller tæt "ansigt-til-ansigt" kontakt med i mere end 15 minutter inden for 1 meter. Man er altså ikke en nær kontakt og skal ikke automatisk testes, fordi man har været til en begivenhed, hvor der har været en smittet person tilstede. Det afhænger af, hvor tæt man har været på vedkommende og hvor længe. 

I forbindelse med test og isolation godskrives i udgangspunktet max. tre skoledages fravær, fra det tidspunkt man har været i kontakt med egen læge, til resultatet af testen foreligger. Det svarer til den max. tidsgrænse på 72 timer, som sundhedsmyndighederne har sat, fra man kontakter egen læge, til resultatet af testen foreligger. For at få godskrevet fravær i forbindelse med test og isolation skal man fremvise dokumentation for testresultatet. Hvis man er i selvisolation på grund af test, skal man følge undervisningen - i Lectio fremgår det, hvad man skal arbejde med til hvert modul.

Hvis du testes positiv
Hvis en elev eller medarbejder testes positiv, skal man kontakte gymnasiets kontor på tlf. 98 52 08 55 - uden for skolens åbningstid kontaktes rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88.

Hvis du testes positiv, men ikke udviser symptomer, skal du blive hjemme i syv dage efter, at testen er foretaget. Herefter anses man som smittefri. Hvis du testes positiv med symptomer, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis en elev eller medarbejder testes positiv, skal man som sagt kontakte gymnasiet. I samarbejde med eleven / medarbejderen opspores og orienteres de nære kontakter, som vedkommende har været i kontakt med på skolen. Eleven / medarbejderen kontakter selv de nære kontakter, vedkommende har været i kontakt med uden for skolen. Som nær kontakt skal man kontakte relevante sundhedsmyndigheder og selv bestille test. Man skal testes to gange og i isolation, indtil svaret af den første prøve foreligger. Såfremt resultatet af den første prøver er negativ, må man vende tilbage til skolen. I ovenstående situation skal gymnasiet have besked om isolation og resultatet af test, ligesom "Test covid-19" angives som fraværsårsag.

Ved flere tilfælde af covid-19 (udover nære kontakter) kan der være tale om et udbrud. Skolen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning om afgrænsning og håndtering af udbruddet, herunder en delvis eller hel nedlukning af gymnasiet.

Medarbejdere og elever med øget risiko skal kontakte egen læge for en vurdering af risici og den aktuelle situation. Såfremt der er behov for særlige foranstaltninger, skal du kontakte skolen. Elever, der efter en konkret vurdering skal blive hjemme, modtager fjernundervisning.

OVENSTÅENDE BYGGER PÅ: