Så er det sikkert: Htx er tilbage!

 
mandag D. 09. marts 2020, kl. 11.45
En ny htx-klasse starter efter sommerferien, og dét vækker stor glæde hos Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars, der samtidig håber, at nyheden vil få flere til at genoverveje deres uddannelsesvalg.

Er du nysgerrig efter at høre mere om htx i Hobro og dine muligheder, er du velkommen til at kontakte en elevvejleder på tlf. 98 52 08 55.

Hos Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars glæder man sig over, at det nye samarbejde er kommet godt fra start.

- Det er en fantastisk nyhed, at htx er tilbage til Hobro i 2020. Jeg er glad og stolt, fordi det er lykkedes at skabe et eftertragtet uddannelsestilbud på tværs af kommunegrænsen. For unge i Mariagerfjord Kommune betyder det, at de ikke skal fravælge deres drømmeuddannelse på grund af lange transporttider til den nærmest storby, men at de kan vælge en uddannelse efter deres interesser. Derfor er samarbejdet og htx-uddannelsen i Hobro supervigtig, lyder det fra Søren Urup, rektor på Mariagerfjord Gymnasium.

- Htx i Hobro er en succeshistorie. For nogle år siden var den i fare for at lukke ned, men den fare er nu heldigvis ovre. De unge har vist stor interesse for htx i Hobro, og det tænker jeg, der er flere gode grunde til. Fx åbner htx Hobro mange døre til videreuddannelse, og så foregår undervisningen i et kanon gymnasialt miljø sammen med blandt andet stx. Hvis man skulle få lyst til at være en del af netop det, så er det vigtigt for mig at understrege, at det endnu ikke for sent, siger Ulf Givskov Bender, direktør ved Erhvervsskolerne Aars, og fortsætter:

- Vi ved, at rigtig mange har interesse for htx, men det kan være, at usikkerhed og manglende kendskab til muligheden i Hobro har fået nogen til at vælge at tage uddannelsen et andet sted. Dem vil jeg opfordre til at genoverveje deres valg, herunder overveje, om de vil bruge 500-1.000 timer i løbet af uddannelsen på at køre i bus eller tog til en anden by, når muligheden for at tage uddannelsen lokalt er der.

Det bedste fra begge verdener

Samarbejdet omkring htx-uddannelsen har været på tegnebrættet i over et år og tog for alvor fart, da Undervisningsministeriet gav grønt lys i november 2019. Rammerne for samarbejdet er fastlagt i en samarbejdsaftale, som sikrer, at htx-uddannelsen lever op til bekendtgørelserne for det erhvervsgymnasiale område.

Den daglige undervisning kommer til at foregå på Mariagerfjord Gymnasium, der har værksted, laboratorier og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Htx-eleverne bliver samtidig en vigtig del af skolens studiemiljø og kan benytte gymnasiets mange tilbud. Blandt andet skal de nye elever deltage i ryste-sammen-dagen for alle nye klasser på gymnasiet, ligesom de også skal på introtur til Kyst- og Fjordcentret Randers Fjord i starten af skoleåret.

Otte gange i løbet af hvert skoleår skal eleverne på ekskursion til Aars, hvor de skal arbejde med skolens avancerede faciliteter i forbindelse med større projekter. Erhvervsskolerne Aars råder nemlig over et utal af værksteder – alt lige fra droner og 3D-print til smede- og træværksteder, som eleverne kan få adgang til, når de fx laver projekter eller afprøver idéer i undervisningen.

Kort om HTX

Htx er en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der åbner op for en lang række videregående uddannelser og giver nøjagtig de samme muligheder som fx stx-uddannelsen. Forskellen er, at htx giver en teknisk studentereksamen, hvor man har naturfaglige og tekniske fag på et højt niveau, og hvor man lærer at arbejde problem- og projektorienteret. Dermed henvender htx-uddannelsen sig til de elever, der brænder for naturvidenskab eller teknologi, og som vil afprøve teorier i praksis – enten i værkstedet eller i samarbejde med erhvervslivet.

Kontakt for yderligere information
Ulf Givskov Bender, Direktør ved Erhvervsskolerne Aars, tlf. 61 55 40 30
Hans Henrik Bøg Holme, Uddannelsesleder ved Mariagerfjord Gymnasium, tlf. 24 66 03 53