Nyt om coronavirus

 
onsdag D. 27. maj 2020, kl. 15.14
Information om Mariagerfjord Gymnasiums håndtering af coronavirus (Covid-19). Senest opdateret d. 27/5 2020.

Det er vigtigt, at elever holder sig orienteret i Lectio, hvor al kommunikation omkring undervisningen foregår. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Mere information

Følg med på den fælles hjemmeside for de danske myndigheder: coronasmitte.dk
Se spørgsmål og svar om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/corona
Forebyg smitte - se her.


27/5 2020: Årets dimission


Kære forældre. Vi har tidligere bedt jer om at sætte kryds i kalenderen fredag d. 26/6, hvor gymnasiet vil fejre årets studenter. Festlighederne starter om formiddagen og slutter senest kl. 16, når studenterne har fået overrakt deres eksamensbeviser.

Det præcise tidspunkt og de nærmere detaljer kender vi desværre ikke endnu. Vi har mange planer, men om de kan realiseres, afhænger af myndighedernes retningslinjer. Derfor afventer vi i øjeblikket nye udmeldinger omkring den tredje fase af genåbningen, der skulle træde i kraft d. 8/6. Så snart vi ved mere, vil vi naturligvis informere jer.

Der er stadig en række ukendte faktorer, men én ting er sikkert: Vi vil give årets studenter en festlig afslutning og uforglemmelig dag. Dét fortjener de!

Har du spørgsmål omkring dimissionen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Christian Møller Larsen på tlf. 24 81 34 90 eller mail cml@mf-gym.dk.

Med venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


21/5 2020: Velkommen tilbage til fortsættereleverne


Et af resultaterne af genåbningsforhandlingerne i går aftes var, at fortsættereleverne i form af 1.stx, 2.stx og 1.hf kan komme tilbage på gymnasiet fra onsdag d. 27/5. 1.vhf og 2.vhf er allerede tilbage på skolen. 

Vi har ikke plads til alle fortsætterelever på skolen på én gang, når vi skal overholde de udmeldte retningslinjer omkring afstand, hygiejne m.v. Skemaet for næste uge (uge 22) er rettet til, så fortsættereleverne kan se, hvilke dage de skal være på skolen. Fortsætterelevernes tilbagekomst betyder også, at så mange som muligt af de planlagte mundtlige og skriftlige årsprøver vil blive afviklet på skolen. Det er et lidt større planlægningsarbejde, som vi er i gang med, og vi skal nok give besked, når planen er klar.

Når fortsættereleverne vender tilbage onsdag, sker det efter de samme retningslinjer, som gælder for afgangseleverne: Hver klasse bliver tildelt et antal lokaler, hvor hver elev har en fast plads. De må ikke bevæge sig mellem lokalerne, siddepladserne skal sprittes af, og eleverne skal vaske hænder med jævne mellemrum, ligesom de skal huske at holde en meters afstand m.v. Vi melder retningslinjerne ud i Lectio og på hjemmesiden i starten af næste uge, så alle ved, hvordan de helt præcist skal forholde sig, når de møder ind på skolen igen.

Det bliver ikke en normal skoledag, fortsættereleverne møder ind til, men det er det muliges kunst rent logistisk. Det vigtigste er, at de får muligheden for at komme tilbage i gymnasiet, inden skoleåret slutter. Det er det bedste for både dem og os. Vi har savnet dem og glæder os til at se dem igen!

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med fortsætterelevernes tilbagevenden, må du meget gerne kontakte mig på mail: soeu@mf-gym.dk eller tlf.: 28 72 32 88.

Med venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


12/5 2020: Nyt om huebegivenhed


Som omtalt i sidste uges nyhedsbrev afholder vi en huebegivenhed for 3.stx og 3.htx mandag d. 22/6 og tirsdag d. 23/6. Her vil elever i 3.stx og 3.htx få deres skriftlige eksamenskarakterer samt de afsluttende standpunktskarakterer, hvorefter de kan sætte studenterhuen på hovedet. 

Vi har lavet en plan for huebegivenheden, som du kan se nedenfor. Hver klasse møder på skolen på et bestemt tidspunkt, som det fremgår af planen. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger har vi besluttet, at hver student kan have sine forældre og søskende med til huebegivenheden. 
Hver student får anvist et bord i fællesområdet, hvor man kan samles og fejre studenten. Når student og familie ankommer til skolen, går studenten ind i salen, mens familien går hen til det anviste bord. I salen får studenten udleveret de skriftlige eksamenskarakterer og de afsluttende standpunktskarakterer. Herefter forlader studenten salen og går hen til familien, får huen på hovedet og bliver fejret på behørig vis. Der er afsat en time til huebegivenheden pr. klasse. 
Planen for huebegivenheden er også tilgængelig på skolens hjemmeside, ligesom eleverne informeres via Lectio.

Huebegivenheden gælder som sagt kun for elever i 3.stx og 3.htx. Elever i 2.hf og 3.vhf får sat huen på hovedet i forbindelse med deres sidste mundtlige eksamen. Tidspunktet for den enkelte elev fremgår af eksamensplanen i Lectio. I lighed med de andre studenter gælder det, at de må have forældre samt søskende med.

Selvom det ikke er den fejring, vi havde håbet at kunne give studenterne, er det alligevel en festdag. Flaget skal hejses, og vi sørger for, at fællesområdet er pyntet op i studenterfarver, og at den røde løber er rullet ud.

Såfremt du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium

Plan for huebegivenhed


Mandag d. 22/6 2020

 • 3.xz: 22/6 kl. 08:00 - 09:00
 • 3.y: 22/6 kl. 09:30 - 10:30
 • 3.e: 22/6 kl. 11:00 - 12:00
 • 3.c: 22/6 kl. 12:30 - 13:30
 • 3.s: 22/6 kl. 14:00 - 15:00


Tirsdag d. 23/6 2020

 • 3.d: 23/6 kl. 08:00 - 09:00
 • 3.lm: 23/6 kl. 09:30 - 10:30
 • 3.u: 23/6 kl. 11:00 - 12:00

9/5 2020: Nyhedsbrev uge 19


Som tidligere udmeldt har vi afventet nyt fra myndighederne, før vi har kunnet sige mere om den fortsatte genåbning af gymnasiet og skoleårets afslutning. Det er der kommet nu, så hermed et nyhedsbrev om fortsætterelevernes skolegang samt afgangselevernes huebegivenhed og dimission.

Genåbning og fortsættereleverne
Torsdagens pressemøde bragte ikke noget nyt om fortsætterelevernes (1.stx, 2.stx, 1.hf, 1.vhf og 2.vhf) situation. Det betyder, at 1.stx, 2.stx og 1.hf fortsætter med virtuel undervisning samt skriftlige og mundtlige årsprøver som udmeldt tidligere på ugen, ligesom 1.vhf og 2.vhf fortsætter som aftalt. Der er intet, der tyder på, at fortsættereleverne kommer tilbage før sommerferien, og det vil sige, at de planlagte årsprøver i udgangspunktet også afvikles virtuelt.

Af medierne fremgår det, at fortsætterelevernes tilbagekomst bliver en del af genåbningens fase 4, som sker i starten af august. Det er en træls situation. Vi havde håbet på at se dem på skolen i løbet af maj måned, men sådan skal det ikke være. Fortsættereleverne er blevet lidt glemt i hele diskussionen om genåbningen. Jeg synes, de har gjort det fantastisk, og de fortjener virkelig en kæmpe ros og et ordentlig skulderklap for deres indsats og tilgang til tingene!

Huebegivenhed og dimission
Efter offentliggørelsen af eksamensplanen tirsdag i denne uge, har der været en række spørgsmål fra elever og forældre om huebegivenhed og dimission. Som sagt har vi ventet på nyt fra Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne, inden vi har kunnet melde noget ud. Det er der kommet i løbet af ugen: Udmeldingen fra Undervisningsministeriet er meget klar og siger, at en huebegivenhed først kan finde sted i uge 26, når alle eksamenskarakterer er givet (herunder karaktererne fra de skriftlige eksaminer). 

For 3.htx og 3.stx betyder det, at vi laver en huebegivenhed mandag d. 22/6 og tirsdag d. 23/6, hvor eleverne kommer på skolen, får offentliggjort deres skriftlige eksamenskarakterer og efterfølgende får sat studenterhuen på hovedet. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og antal er stadig de samme, og derfor er der begrænsninger for, hvor mange vi kan være samlet på én gang. Vi vil i den kommende uge lave en plan for huebegivenheden, så eleverne i 3.htx og 3.stx kan se, hvornår de skal komme på skolen. Her vil vi også informere om, hvor mange personer den enkelte elev kan have med til huebegivenheden. 

For eleverne i 2.hf og 3.vhf gælder, at de kan få deres studenterhuer på normalvis, det vil sige i forbindelse med deres sidste mundtlige eksamen. Her bliver vi imidlertid også nødt til at melde ud, hvor mange der kan deltage i begivenheden på skolen. 

For alle afgangseleverne gælder dog, at vi regner med, at man kan have sine forældre med.

Hvad angår dimissionen, havde vi håbet på, at Statsministerens udmelding om fase 2 havde indeholdt nyt om mulighederne for at afholde dimission. Det ser imidlertid ud til, at vi må vente til den tredje fase af genåbningen i starten af juni, inden vi kan få at vide, hvor mange vi må samles og under hvilke forhold. I skal dog stadig have kryds i kalenderen ved fredag d. 26/6. 

Såfremt du har spørgsmål til noget af det ovenstående eller andre ting, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail: soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


5/5 2020: Breve til elever fra Børne- og Undervisningsministeriet

Breve til afgangselever angående aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer:

Brev til 2.hf

Brev til 3.htx og 3.stx


24/4 2020: Første uge med genåbning

Så er den første uge med genåbning af gymnasiet for afgangselever og vhf-elever ved at være gået. Vi har været spændte på, hvordan ugen ville forløbe i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Ville eleverne holde afstand? Vaske fingre? Spritte borde og stole af? Og så videre… 

Den samlede vurdering er, at det er gået godt. Eneste lille minus har været det gode vejr og pauserne, hvor nogle elever har haft en tendens til at rykke lidt for tæt sammen udenfor. Vi er opmærksomme på situationen, og mon ikke det hjælper, når den første gensynsglæde har lagt sig. Under alle omstændigheder er det dejligt at have de unge mennesker og det liv og humør, det fører med sig, i huset igen. Dét har vi glædet os rigtig meget til! 

Line, Caroline og Cecilie fra 3.s har lavet en lille film om vores nye og meget anderledes hverdag, som du kan se på vores Facebookside her (det er også muligt at se filmen, selvom du ikke er på Facebook).

Skoleårets afslutning
Afgangseleverne har tidligere fået besked om, hvor mange eksaminer de skal have, og også til dels hvilke fag de skal til eksamen i. Eksamensplanen offentliggøres mandag d. 4/5, så her vil eleverne kunne se det sidste eksamensfag. Planen er også, at de skal kunne se hvilken dato, de skal til eksamen. Vi har imidlertid meget kort tid til at lave eksamensplanen i år, og det kan betyde, at datoerne kommer lidt senere.

I løbet af ugen har vi også fået besked om, at nødundervisningen skal fortsætte frem til skoleårets slutning. Fortsættereleverne (med undtagelse af 1.vhf og 2.vhf) må fortsat ikke modtage undervisning på skolen, så her fortsætter den virtuelle undervisning indtil videre frem til d. 10/5, hvor ministeriet vil melde ud om den næste fase i en evt. genåbning. Så snart vi ved noget, skal vi nok informere jer. 

Udmeldingen fra ministeriet er også, at prøvetræning skal indgå som en del af nødundervisningen. For fortsættereleverne betyder det, at vi i udgangspunktet afvikler de planlagte mundtlige og skriftlige årsprøver (ikke eksamen). Det vil selvfølgelig være nødvendigt at justere indhold og ramme alt afhængig af, hvordan situationen udvikler sig. Vi bestræber os på, at fortsættereleverne får besked om, hvilke årsprøver de skal have senest i forbindelse med offentliggørelsen af eksamensplanen mandag d. 4/5.

Studenter på vej
Vi har fået enkelte henvendelser om studenterfejring i forbindelse med den sidste eksamen, studenterkørsel, dimission og gallafest. Som situationen er nu, er der ikke meget, der tyder på, at vi kan gøre, som vi plejer. Vi arbejder med forskellige scenarier, men afventer ministeriets udmelding d. 10/5. Hvad angår den aflyste gallafest, vil vi gerne prøve at kombinere den med dimissionen. Men hvorvidt det bliver muligt, afhænger af udmeldingen. En ting er i hvert fald sikkert: Vi vil gøre alt for, at vi kan komme til at fejre de kommende studenter. De har om nogen fortjent det!

Hvis du har spørgsmål til nødundervisningen, skoleårets afslutning eller andet, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


9/4 2020: Nyt om eksamen

Det er gået stærkt de sidste par dage, og i går aftes kom der mere nyt, da Folketingets partier blev enige om, hvordan sommerens eksamen skal afvikles. Eleverne i 3.stx og 3.htx skal op til tre eksaminer, mens eleverne i 2.hf skal op til fire:

 • For 3.stx- og 3.htx-elevernes vedkommende bliver der tale om to skriftlige prøver og en mundtlig. Alle skal op i skriftligt dansk samt et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. Derudover skal de op til en mundtlig eksamen i deres store skriftlige opgave (SRP eller SOP).
 • 2.hf-eleverne skal op i to skriftlige eksaminer i henholdsvis dansk og engelsk samt to mundtlige eksaminer i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne eksamen. Vi afventer stadig en udmelding omkring situationen for eleverne i 3.vhf.

Ovenstående betyder, at eleverne skal op til færre eksaminer end normalt. For alle afgangselever gælder det, at de øvrige eksamenskarakterer erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret.

For fortsættereleverne (1.hf, 1.vhf, 2.vhf, 1.stx og 2.stx) gælder, at alle eksaminer er aflyst. Det kan måske komme på tale at afvikle årsprøver i et eller andet omfang afhængigt af, hvad forholdene tillader.

Sommerens studenter
Når afgangseleverne skal op til den sidste eksamen, er der tradition for, at forældre, søskende og venner samles på skolen for at sætte studenterhuen på hovedet og fejre den nyslåede student. Det er nogle fantastiske dage med masser af glade unge mennesker og familie. Med forlængelse af restriktionerne omkring antal forsamlede og afstand med videre er det ikke sikkert, at vi kan fastholde traditionen, som vi plejer. Vi vil imidlertid gøre alt for, at I får mulighed at fejre jeres unge mennesker, når de bliver studenter.

Det samme gælder dimissionen fredag d. 26/6. Her kan vi formodentlig heller ikke afvikle den, som vi plejer, men vi vil gerne, at I fortsat har kryds i kalenderen ved denne dato. Så snart vi har en afklaring, skal vi nok melde ud.

Vi informerer løbende
Der er stadig mange uafklarede spørgsmål om skoleårets afslutning, og flere vil komme til. Det kan ikke være anderledes, når situationen er, som den er. Vi vil fortsat informere, så snart der kommer nyt, der kan bidrage til en afklaring.

Som gymnasium synes vi, at det er vigtigt, at I som forældre også har mulighed for at følge med i situationen, så I kan snakke med og støtte jeres børn, når der er behov for det. Såfremt I har spørgsmål til eksamen eller andet, er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.
 
Venlig hilsen og fortsat god påske
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


8/4 2020: gradvis genåbning af gymnasiet

Vi modtog sidst på dagen i går Sundhedsstyrelsens vejledning til en gradvis genåbning af ungdomsuddannelserne. Vejledningen minder meget om den tilsvarende på skole- og daginstitutionsområdet. Det er ret omfattende krav til rengøring, hygiejne, afstand mellem elever med videre, som vi skal overholde.

Undervisningsministeren meddelte på formiddagens pressemøde, at ingen skoler må genåbne, før man er i stand til det. På den baggrund har vi besluttet, at gymnasiet først genåbner mandag d. 20/4. Som nævnt tidligere gælder skoleåbningen kun for afgangseleverne (3.stx, 3.htx, 2.hf og 3.vhf). De skal altså i ugen efter påske fortsat modtage virtuel undervisning hjemmefra, indtil skolen åbner d. 20/4. Vi vil i løbet af næste uge komme med en plan for og mere information om genåbningen.

Fortsættereleverne (1.stx, 2.stx, 2.hf samt 1.vhf og 2.vhf) skal som tidligere udmeldt fortsat have virtuel undervisning, indtil ministeriet melder andet ud.

Noget af det, der fylder rigtig meget hos afgangseleverne, er eksamen, og hvad der sker med den. Her er der desværre ikke noget nyt at melde, men det gør vi, så snart det sker.

Hvis man som elev befinder sig i den særlige risikogruppe eller af andre årsager er bekymret for at vende tilbage til en genåbnet skole, skal man give gymnasiet besked. Kontoret er åbent igen fra tirsdag d. 14/4.

Hvis du har spørgsmål i forhold til genåbningen eller andet, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

God påske til jer alle og pas på hinanden, indtil vi ses igen.

Venlig hilsen,
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


7/4 2020: Gradvis genåbning efter påske

Udmeldingen fra statsministeren på pressemødet i går aftes var noget uklar, hvad angår situationen på ungdomsuddannelserne efter påske. Vi har i løbet af formiddagen fået mere konkret information fra Undervisningsministeriet, og beskeden herfra er, at gymnasiet genåbner for afgangselever (3.stx, 3.htx, 2.hf og 3.vhf) efter påske i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt og praktisk muligt. Fortsættereleverne (1.hf, 1.stx, 2.stx samt 1.vhf og 2.vhf) skal derimod fortsat modtage virtuel undervisning hjemmefra.

Vi har endnu ikke fået at vide, hvilken dato vi forventes at skulle starte, eller hvordan undervisningen skal organiseres. Vi afventer derfor lige nu besked fra ministeriet om de sundhedsmæssige krav til genåbningen i forhold til antal elever i klasselokaler, generel adfærd, rengøringsstandarder m.v. Indtil da kan vi ikke sige noget om starttidspunkt og undervisningens organisering. Udmeldingen er, at det sker i løbet af i dag eller i morgen, og når vi ved mere, skal vi nok melde ud, hvad der kommer til at ske.

Som sagt skal genåbningen foregå på en måde og i et omfang, der er sundhedsmæssigt forsvarligt og praktisk mulig. Formodentlig er det ikke al undervisning, der vil kunne gennemføres på normal vis, og virtuel undervisning vil derfor nok stadig forekomme i et eller andet omfang. Under alle omstændigheder vil der være virtuel undervisning for afgangseleverne, indtil genåbningen starter.

Det er, hvad vi ved i skrivende stund. Så snart vi ved mere og har en plan parat for genåbningen, vil vi informere jer. Såfremt du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Husk at nyde ferien og det gode vejr, men gør det på en måde, som sundhedsmyndighederne anbefaler, og pas på hinanden. Så håber jeg, vi ses inden alt for længe.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


23/3 2020: Forlænget skolelukning

Som vi skrev i forrige nyhedsbrev, udvikler tingene sig ekstremt hurtigt. På et pressemøde i Statsministeriet har regeringen for et øjeblik siden meddelt, at landets uddannelsesinstitutioner fortsat skal være lukket frem til d. 13/4 2020. For Mariagerfjord Gymnasium betyder det, at skolen holder lukket frem til efter påskeferien, og at vi fortsætter med den virtuelle undervisning. Det betyder også, at afgangselevernes skriftlige prøveeksaminer i uge 14 vil blive afviklet virtuelt – vi vil sende nærmere information til eleverne om, hvordan prøverne kommer til at foregå.

Vi holder fortsat øje med Undervisningsministeriets udmeldinger og myndighedernes anbefalinger, og vi vil informere jer, når vi hører nyt.

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


22/3 2020: Nyt fra Mariagerfjord Gymnasium

Tingene udvikler sig ekstremt hurtigt; gymnasiet har nu været lukket i en uge, og vi tager fat på den anden og forhåbentlig sidste uge med skolelukning og virtuel undervisning.

Jeg ved, at det er en stor omvæltning for alle – både elever, forældre og lærere. Alle har vi skullet omstille os til en hverdag, der er markant anderledes, end vi er vant til. Det er et ukendt land, vi har bevæget os ud på, og det er udfordrende for alle. Jeg er klar over, at det ikke har været helt problemfrit, fx har både Lectio og UNI-Login været under pres, ligesom både lærere og elever skal lære at bruge virtuel undervisning i det her omfang, når det handler om lektiemængder, opgaver, planlægning af tid osv. Men jeg ved også, at alle gør det allerbedste, de kan!

Hvad nu hvis…
I uge 13 er gymnasiet som nævnt stadig lukket, og vi fortsætter med den virtuelle undervisning. Flere er måske bekymrede for de forestående eksaminer, og dét kan jeg godt forstå.

I torsdags vedtog Folketinget en lov om nødundervisning m.v. herunder afviklingen af de forestående eksaminer. Som det har været fremme i medierne, betyder det, at såfremt det ikke er muligt at afvikle eksamen på normal vis, kan terminskarakterer gøres til eksamenskarakterer. På samme måde kan man på HF – hvor man ikke får standpunkts- eller årskarakterer – få en afsluttende standpunktskarakter, der gøres til eksamenskarakter. Undervisningsministeriet skriver imidlertid, at de fortsat regner med, at eksamen afvikles som planlagt. Vi holder nøje øje med ministeriets udmeldinger omkring eksamen, undervisningens afvikling m.v., og vi vil løbende holde jer orienteret.

Skriftlige prøveeksaminer i uge 14
Fra mandag d. 30/3 og ugen ud afvikler afgangseleverne skriftlig prøveeksamen. Hvis skolen fortsat er lukket, vil prøverne blive afviklet som virtuelle prøver, som skal udarbejdes hjemme. Hvis det bliver aktuelt, skal vi selvfølgelig nok informere nærmere.

Vi informerer løbende
Som sagt holder vi os opdaterede omkring Undervisningsministeriets udmeldinger og myndighedernes anbefalinger, og så snart vi hører nyt, vil vi informere jer via nyhedsbreve og hjemmesiden her.

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Pas på jer selv.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


12/3 2020: Status på elever i hjemmekarantæne

De to elever fra 1.z og 3.y, der i går var i hjemmekarantæne, er testet negative for coronavirus.

Hvis du bliver smittet af coronavirus, skal du følge myndighedernes retningslinjer, som du kan se her. Du skal ikke kontakte skolen.


11/3 2020: Al undervisning er aflyst fra torsdag d. 12/3!

Onsdag aften blev der afholdt et pressemøde i Statsministeriet, hvor myndighederne udsendte nye tiltag mod coronavirus.

De nye tiltag betyder, at al undervisning på Mariagerfjord Gymnasium er aflyst fra i morgen torsdag d. 12/3 og frem til søndag d. 29/3. Lukningen omfatter også de introelever, der skulle have besøgt gymnasiet. Læs mere om myndighedernes nye tiltag her.

Fra mandag d. 16/3 iværksætter skolen virtuel undervisning. Ledelse og lærere mødes i morgen og drøfter, hvordan undervisningen skal organiseres, og vil herefter melde nærmere ud. Det er vigtigt, at alle elever holder øje med Lectio, hvor al kommunikation omkring undervisningen kommer til at foregå.

3.stx og 3.htx skal fortsætte med at skrive SRP og SOP. Hvis der opstår problemer, fx med at gennemføre forsøg på skolen, kan eleverne kontakte gymnasiet i morgen.
2.hf og 3.vhf skriver SSO som planlagt.

I forhold til skolens håndtering af coronavirus, vil vi løbende opdatere denne side.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


11/3 2020: Studierejser udskydes

Jeg skriver til jer for at informere jer om, at vi har besluttet at udskyde alle planlagte studierejser for 2.g-klasserne. Vi finder det ganske enkelt ikke forsvarligt at sende elever og medarbejdere ud i Europa, Sydamerika og USA under de nuværende omstændigheder, hvor forholdene omkring coronavirus udvikler sig så hastigt. Dels vil det være vanskeligt at gennemføre de planlagte rejseaktiviteter på grund af aflysninger, lukninger af bl.a. museer, forbud mod deltagelse i større arrangementer og så videre. Og dels kan vi risikere, at elever og lærere pludselig bliver berørt af fx tvungen karantæne, aflysning af flyafgange eller lukning af grænseovergange. 

På den baggrund har vi i dag informeret de berørte klasser og lærere om, at rejserne udskydes til efteråret 2020. Vi er i dialog med rejseselskabet, og deres udmelding er, at vi kan flytte alle rejser, uden at det får økonomiske konsekvenser for eleverne. Vi håber på at kunne melde nye rejsetidspunkter ud i løbet af foråret.

Vigtigt!!!
Det er vigtigt, at gymnasiet bliver orienteret, hvis en elev eller ansat bliver syg med coronavirus, har været sammen med en smittet eller skal i forebyggende karantæne. Kontakt straks skolen på tlf. 98 52 08 55 eller direkte til sekretær Heidi Kvottrup Krieg på tlf. 96 52 91 19 eller mail hkk@mf-gym.dk. Ved karantæne er det vigtigt at oplyse årsag og varighed. 

Samtidig kan vi oplyse, at vi p.t. har to elever i hjemmekarantæne. Eleverne går i henholdsvis 1.z og 3.y og er endnu ikke påvist smittet med coronavirus. Vi er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres anbefalinger. I takt med at der kommer nye retningslinjer, vil vi naturligvis informere jer. Følg med på hjemmesiden her, der løbende bliver opdateret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


9/3 2020: Aflysning af reception

På baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger og skærpede krav, er vi desværre nødt til at aflyse receptionen for rektor Søren Urup fredag d. 13/3. Vi er rigtig kede af aflysningen, men synes, at det er det eneste rigtige at gøre i den nuværende situation.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


6/3 2020: Aflysning af skolefest

Myndighederne har i dag opfordret til at udskyde eller aflyse alle planlagte arrangementer i Danmark med over 1000 gæster for at forhindre en spredning af coronavirus. På den baggrund har vi været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og ud fra deres anbefalinger og skærpede krav, er vi desværre nødt til at aflyse skolefesten lørdag d. 7/3. Billetter vil automatisk blive refunderet i løbet af næste uge. Vi planlægger en fest på et andet tidspunkt…

Vi er rigtig, rigtig kede af det! Det er brandærgerligt, men det eneste rigtige at gøre i den nuværende situation.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor på Mariagerfjord Gymnasium

Læs mere her.


4/3 2020: Nye anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye anbefalinger i forbindelse med coronavirus. Anbefalingen lyder, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Vi opfordrer til, at gymnasiets elever og ansatte følger denne anbefaling og ikke møder på gymnasiet, hvis de er i risikogruppen for smitte. Læs mere her.


Undgå smitte

Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.