Fra Hobro til Palæstina

 
mandag D. 01. april 2019, kl. 20.12
Kristina Præstgaard blev student i 2018, og i dag vendte hun tilbage til gymnasiet. Nu som gæstelærer i Historie, hvor hun gav eleverne et spændende indblik i den palæstinensiske hverdag.

I starten af skoleåret tog Kristina Præstgaard kontakt til Brian Saugberg, der underviste hende i Historie, da hun gik i 3.y. Kunne det være interessant for eleverne at høre hendes oplæg? Svaret var et klart ja, og mandag var Kristina tilbage på Mariagerfjord Gymnasium for at være gæstelærer i 2.vhf i forbindelse med et forløb om radikalisering og terror.

Kristina lagde ud med at understrege, at hun ville se konflikten fra den palæstinensiske vinkel. Oplægget var nemlig farvet af hendes 16-dages ophold på Vestbredden i et palæstinensisk område, hvor hun selv fik virkeligheden at smage og hurtigt vænnede sig til at ignorere hverdagens skud og ildkampe. Kristina gav eleverne en dybdegående historisk indsigt og et indgående indblik i den rå og barske virkelighed i det palæstinensiske område. En stærk beretning, som fastholdt eleverne i et jerngreb fra start til slut.

Er du tidligere elev på Mariagerfjord Gymnasium, og har du også en spændende historie, du vil dele med gymnasieeleverne? Meld dig ind i netværket af tidligere elever, Gym4Life, der løbende bliver inddraget i undervisningen på skolen.