Landets laveste fravær

 
tirsdag D. 19. marts 2019, kl. 14.39
Eleverne på Mariagerfjord Gymnasium indtager en flot førsteplads med landets laveste fravær, og samtidig er gennemførselsprocenten høj. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet.

Mariagerfjord Gymnasium har landets laveste fravær viser en ny undersøgelse udarbejdet af Undervisningsministeriet. Fraværet er kun 5,9 %, hvilket er et pænt stykke under det landsdækkende gennemsnit på 9,1 %. Og selvom det glæder rektor Jette Engelbreth, kommer det egentlig ikke bag på hende:

- Da Merete Riisager indførte de nye fraværsregler, vakte det ikke stort postyr blandt vores elever. For omkring fem år siden skærpede vi nemlig vores krav om fremmøde, så ministerens nye regler var slet ikke nye for eleverne. De ved, at vi forventer, at de møder til undervisningen til tiden – præcis ligesom arbejdsgivere forventer det af dem, når de engang skal ud og passe et arbejde.

Samtidig med den nye fraværsmåling viser tal fra Undervisningsministeriet, at Mariagerfjord Gymnasium har en høj gennemførselsprocent sammenlignet med landets andre gymnasier. Tallene er specielt flotte for hf, hvor hele 86 % af eleverne gennemførte hf-uddannelsen, hvilket er en del højere end landsgennemsnittet på 69 %.

- Mariagerfjord Gymnasiums ønsker, at så mange som muligt af vores elever gennemfører deres studentereksamen, og at deres eksamensresultat bliver så godt som muligt. Når det lykkes, skyldes det i høj grad gymnasiets sociale uddannelsesstrategi, der sikrer, at alle kan være med både fagligt og socialt. Vi ønsker at give alle gymnasieegnede unge mulighed for at blive studenter – også de elever, der har behov for særlige hensyn, fastslår Jette Engelbreth og fortsætter:

- Det er et bevidst og modigt valg, vi har taget, da det fx påvirker skolens løfteevne, hvor beregningerne ikke tager forbehold for eksempelvis motivation, sygdom og handicap. Men jeg mener, vi har et samfundsmæssigt ansvar til at støtte alle uddannelsesparate unge til at gennemføre uddannelsen. Derfor tager vi hensyn og støtter de elever, der har behov for det, og jeg er overbevist om, at det er en af grundene til, at vi har succes med lavt fravær, en høj fastholdelsesprocent og stor trivsel blandt vores elever.