Gymnasiets rektor takker af

 
fredag D. 30. august 2019, kl. 16.15
Fredag eftermiddag kom folk fra nær og fjern for at sige pænt farvel til Jette Engelbreth, der går på pension efter 11 ½ begivenhedsrige år som rektor på Mariagerfjord Gymnasium.
Af Mette Brandt-Petersen

Se flere billeder fra afskedsreceptionen under artiklen.

De seneste uger har Jette overdraget kontakter, ryddet ringbind af vejen og smidt adskillige papirer ud. Ikke kun fra sin tid som rektor, men fra et langt arbejdsliv, hvor hun både har undervist i idræt og dansk, været studievejleder, kursusleder, bestyrelsesmedlem – og også formand – i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening samt fagkonsulent i idræt. Oprydningen har taget lang tid, men nu er reolerne stort set tomme, og kontoret er klart til, at den nye rektor kan flytte ind.

Gymnasiet har haft vokseværk

Jette er uddannet cand. scient. i idræt og dansk fra Københavns Universitet. Hun kom fra en stilling på Nørresundby Gymnasium, da hun afløste Birger Axen som gymnasiets rektor d. 1/4 2008. Siden da har skolen skiftet navn fra Hobro Gymnasium & HF-kursus til Mariagerfjord Gymnasium, og elevtallet er vokset fra omkring 450 til 650.

Igennem årene er uddannelsesudbuddet blevet udvidet med VHF (Visiteret HF) og HTX, som gymnasiet atter vil udbyde fra 2020. Flere samarbejdspartnere er kommet til – både lokale og globale fx med nye venskabsskoler i Brasilien. Desuden har gymnasiet fået et større fokus på bæredygtighed og nye grønne tiltag som eksempelvis installeringen af solcelle- og solfangeranlægget på skolens tag. Også bygningerne har ændret sig og er blevet større, siden Jette tiltrådte som rektor, for at få plads til alle:

- Vi har været gode til at renovere ”på jysk”. Vi har ikke bygget stort, men udnyttet dét, vi havde i forvejen, ved at tænke klogt og kreativt. Fx valgte vi at inddrage hovedbygningens underetage og fik derved fem nye klasselokaler i stedet for at bygge noget helt nyt, fortæller Jette og fortsætter:

- Fordi vi har været bundfornuftige, har vi haft overskud hvert år, og derfor har vi ikke været mærket af omprioriteringsbidraget og besparelser før nu. Modsat mange andre uddannelsesinstitutioner er det først det seneste år, vi har været nødsaget til en besparelsesrunde, der desværre har betydet afskedigelser. Dét ville jeg selvfølgelig gerne have været foruden.

Alle er med

Når Jette kigger tilbage på sin tid som rektor, har der været sørgelige begivenheder – heldigvis ikke mange, indskyder hun – og så har der været de store sejre og succeshistorier. Det gælder især for VHF-eleverne:

- Vi er alle blevet påvirkede, når VHF-eleverne har fået studenterhuen på, mens deres familier har stået med tårer i øjnene. Alle huer er selvfølgelig en sejr, men for de her gymnasieelever, som ellers ikke havde haft mulighed for at blive studenter og komme videre, der er det altså en kæmpe stor sejr, siger Jette.

Hun har i den grad kæmpet for VHF, siden uddannelsen startede i 2012 som et samarbejde mellem gymnasiet, VUC Nordjylland og kommunen. Hun har holdt møder med interesseorganisationer, utallige politikere – både kommunale, regionale og statslige – og har flere gange haft foretræde for politiske udvalg i Folketinget.

- Alle har været overstrømmende med rosende ord, men desværre har det haltet med at sætte gerning bag ordene og permanentgøre uddannelsen. Derfor er det fantastisk, at vi har fået fondsmidler, og at Region Nordjylland netop har bevilliget midler til VHF, fortæller hun og fremhæver, at uddannelsen har betydet enormt meget for gymnasiet:

- Over hele landet oplever gymnasier at skulle rumme et stigende antal elever med diagnoser i almindelige klasser, så vores erfaringer fra VHF har været guld værd. Desuden oplever jeg en større tolerance på skolen – her er der plads til forskelle, eleverne trives, og alle kan være med. Dét er jeg rigtig stolt af.

På gensyn

Nu skifter Jette rektor-titlen ud med en ny tilværelse som aktiv pensionist. Hun fyldte 66 år i sommer og er helt afklaret med, at det er det rigtige tidpunkt at trække sig tilbage.

- Jeg kommer selvfølgelig til at savne den menneskelige kontakt, men også arbejdet med udvikling, strategi og politisk tænkning. Det har været en fantastisk ledelse, jeg har samarbejdet med – og en fantastisk bestyrelse, der har været lyttende, støttende og haft en utrolig stor tro på, at dét, vi ville, var det rigtige, siger Jette og tilføjer:

- I det hele taget er der en masse mennesker på gymnasiet, jeg sætter stor pris på. Hele vejen rundt i huset med administrationen, pedeller, vejledere, lærere og elever. Derfor vil jeg da være ked af overhovedet ikke at skulle komme her mere.

Fredagens afskedsreception er altså ikke et endegyldigt farvel til gymnasiet, men et ”på gensyn”. Måske kigger hun forbi til indsættelsen af den nye rektor, til premieren på elevernes musical, i skolens strikkeklub eller til pensionisternes julefrokost. Samtidig understreger Jette, at hun selvfølgelig altid står til rådighed, hvis den nye rektor skulle få brug for sparring eller et godt råd.

Hvem den nye rektor bliver, er endnu uvist. Ansættelsesprocessen går nu i gang, og i mellemtiden vil Søren Urup være konstitueret rektor, mens Michael Madsen er konstitueret vicerektor.

Se også flere billeder fra receptionen på www.ihobro.dk.

Jettes afskedsreceptionJettes afskedsreceptionJettes afskedsreceptionJettes afskedsreception
Bestyrelsesformand Morten Lassen bød velkommen til de omkring 170 gæster, og efter fællessangen "Septembers himmel er så blå" holdt han tale for den afgående rektor.

Jettes afskedsreception
Otte piger fra 2., 3., 4. og 5.g optrådte med sange fra de seneste års musicals på Mariagerfjord Gymnasium.

Jettes afskedsreception
I afskedsgave fra gymnasiet fik Jette Engelbreth et maleri af Niels Johan Knøss, som er en kunstner, hun holder meget af.

Jettes afskedsreception
Grønnegården var fyldt med kollegaer - både nuværende og pensionerede - venner, samarbejdspartnere og elevrepræsentanter - alle var kommet for at sige pænt farvel til skolens rektor gennem 11 1/2 år. 

Jettes afskedsreception
Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium & hf, talte på vegne af rektorkollegaerne.

Jettes afskedsreception
Gymnasiets talentklasse gav også et par numre til receptionen. 
 Jettes afskedsreception