Valg af studieretning

 
torsdag D. 06. september 2018, kl. 15.57
Hvilken studieretning skal man lige vælge…? Eleverne i 1.stx står over for en stor og måske svær beslutning, og derfor har gymnasiet planlagt en række aktiviteter, så de kan blive afklarede inden det endelige valg.

Alle elever i 1.stx er nu godt i gang med grundforløbet, men om kort tid skal de foretage nogle betydningsfulde valg. De skal genvælge 2. fremmedsprog, og de skal vælge, hvilken studieretning de vil følge resten af gymnasietiden.

Skolen har planlagt forskellige aktiviteter, der leder frem til disse valg. Aktiviteterne er beskrevet nedenfor, så I kan følge med i, hvad der foregår:


HVAD? Selvevalueringsmodul
HVORNÅR? Tirsdag d. 11. september

Et modul til at overveje med sig selv, hvordan det egentlig er gået indtil videre, og hvor interesserne ligger. Evalueringen foregår først med et fælles oplæg i Salen efterfulgt af klassevis selvrefleksion sammen med teamlærerne.


HVAD? Præsentation af studieretninger
HVORNÅR? Uge 38

Hver elev får lov at vælge 3 studieretninger. Derefter et modul med hver studieretning på hver sin dag:

  • Fag, niveauer, varianter og valgmuligheder
  • Hvordan foregår undervisningen, hvad forlanges der (mundtligt og skriftligt)
  • Hvad fører den til (uddannelser, job, glæde)

Frist for tilmelding i Lectio onsdag d. 12. september.


HVAD? Informationsaften med forældre
HVORNÅR? Tirsdag d. 18. september kl. 19-21

Arrangementet starter med fælles information i Salen om de forskellige studieretninger, hvad man skal vælge efter, og hvilke konsekvenser det kan have. Herefter er der boder med de forskellige studieretninger, hvor man kan stille spørgsmål til lærere.

Tilmelding i Lectio senest d. 12. september.


HVAD? Præsentation af 2. fremmedsprog
HVORNÅR? Uge 38 og 39

Alle elever har egentlig valgt 2. fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk). Vi giver imidlertid mulighed for at genoverveje valget og afholder to orienteringsmoduler, hvor eleverne kan høre lærere og ældre elever fortælle om sprogene. Det første modul er torsdag d. 20. september, hvor alle elever skal høre om et af sprogene. Fredag d. 28. september afholdes det 2. modul, hvor eleverne har mulighed for at høre om et andet sprog. Der er ikke mødepligt til dette 2. modul.

Eleven skal onsdag d. 12. september i Lectio vælge sprog til første modul. Til det 2. modul er tilmelding ikke nødvendigt.


HVAD? Smagsprøve på undervisning
HVORNÅR? Uge 39

Alle elever skal vælge 1 studieretning, hvor de følger et forløb med 3 moduler på tre dage efter hinanden. I de 3 moduler er der ”almindelig” undervisning i studieretningens fag.

Frist for tilmelding i Lectio torsdag d. 20. september kl. 23.00.


HVAD? Studievalg Nordjylland orienterer om videregående uddannelser
HVORNÅR? Torsdag d. 27. september

Studievalg Nordjylland er det regionale vejledningscenter for videregående uddannelser og tilknyttede karrieremuligheder. Læs mere om Studievalg Nordjylland her.


HVAD? Matematik-screening
HVORNÅR? Mandag d. 1. oktober

Det er lovbundet at foretage en matematik-screening. Vi laver den som en digital prøve, der afholdes samtidigt for alle klasserne.


HVAD? Evalueringssamtale
HVORNÅR? Uge 40

En individuel samtale, hvor hver elev får lejlighed til at tale med en elevvejleder eller uddannelsesleder. Formålet er at klarlægge elevens ønsker og overvejelser bag studieretningsønsket. Inden samtalen har elevvejlederen / uddannelseslederen snakket med nogle af elevens lærere og set resultatet af matematik-screeningen.

Individuel tid meddeles i Lectio.


HVAD? Valg af studieretning
HVORNÅR? Uge 41

Alle elever skal vælge den studieretning, de helst vil gå på. De skal også vælge en alternativ studieretning, hvis det ikke kan lade sig gøre at opfylde ønsket, fx hvis der er for få, der har samme ønske.

Frist for valg er mandag d. 8. oktober i Lectio.


HVAD? Nye klasser
HVORNÅR? Uge 43-44

Vi forventer at kunne offentliggøre de nye klasser i uge 43. Mandag d. 29. oktober samles de nye klasser i et modul for at hilse på hinanden og det nye lærerteam. Desuden planlægges starten på studieretningsforløbet.


HVAD? Studieretningsforløbet starter
HVORNÅR? Uge 46

De nye klasser og det nye skema er i funktion, og ryste-sammen-aktiviteterne går i gang.