Skulderklap til vhf

 
mandag D. 03. september 2018, kl. 11.06
Dagens gode nyhed: Gymnasiet har modtaget Mariagerfjord Kommunes handicappris for arbejdet med vhf-uddannelsen. Med prisen følger en vandrepokal, en check på 5.000 kr. og et diplom.

Årets handicappris blev overrakt lørdag d. 1/9 af formanden for Handicaprådet, Bent Manø Karlsen, i forbindelse med AMBU-festen i Hobro. Prisen blev uddelt til ”en lokal ildsjæl, som i det forgangne år har gjort en helt ekstraordinær indsats for borgere med specielle udfordringer i Mariagerfjord Kommune”. Med andre ord blev gymnasiet belønnet for vhf-uddannelsen (visiteret hf), der retter sig mod en bred gruppe af unge med forskellige typer af diagnoser som fx ADD, ADHD, tourettes, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder.

Siden 2012 har gymnasiet udbudt vhf for at imødekomme et stigende antal sårbare unge med forskellige diagnoser og særlige behov. Klassestørrelsen er cirka 14 elever, der har deres eget klasselokale med faste pladser ved enmandsborde, personlige skabe og særskilte rum, som de kan benytte efter behov. I undervisningen bliver der desuden lagt vægt på ro, overskuelighed og en struktureret pædagogik. Samtidig indgår vhf-eleverne i skolens helhed, og de har mulighed for at deltage i de øvrige aktiviteter og det sociale liv. 

Målet er at ruste vhf-eleverne - både fagligt og socialt - til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse, og dét lykkes. I efteråret 2015 fastslog en evalueringsrapport, at eleverne klarer sig særdeles godt. Danmarks Evalueringsinstitut stod bag rapporten, og konklusionen lød blandt andet: "Vhf-klassen giver unge med forskellige diagnoser, der visiteres til vhf-klassen, en gymnasial uddannelse, som det vurderes, de ellers ikke ville have fået. Vhf-klassen imødekommer altså en gruppe unge, der ellers oplever at falde imellem to stole, når det kommer til muligheden for at få en ungdomsuddannelse". Undersøgelsen pegede også på, at fastholdelsesprocenten i vhf-klassen er høj, og elevernes faglige præstationer er særdeles fine. 

Læs mere om vhf-uddannelsen her.

Læs mere om årets handicappris i Nordjyske her.