Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Farvel og goddag

 
onsdag D. 21. juni 2017, kl. 13.36
Den ene står på tærsklen til pension. Den anden er klar til at tage hul på karrieren. Læs her hvorfor Knud Jørgensen og Flemming Stubkjær mener, at det er verdens bedste job at være gymnasielærer.
Af Karen Wessel Fyhn

Når sommerferien starter, takker Knud af efter mange spændende år som gymnasielærer. Knud blev færdiguddannet på Aarhus Universitet i 1978 med Dansk og Historie. Efter i en periode at have været ansat i det private erhvervsliv fik han lyst til at undervise i Økonomi, og han tog derfor i 90’erne et ekstra fag i Erhvervsøkonomi.

- Jeg har altid fundet undervisningsarbejdet vanvittigt vigtigt og inspirerende. I mine næsten 40 år som gymnasielærer, har jeg været så privilegeret at arbejde med engagerede elever. Det er fascinerende at opleve elevernes udvikling i løbet af deres gymnasietid: De starter som børn og går ud som voksne, siger Knud.

Flemming, der blev kandidat fra Aarhus Universitet i Historie og Idræt i 2014, er helt enig:

- Jeg brænder for at undervise. Det er motiverende at opleve, hvor meget eleverne rykker sig og får nye perspektiver på hverdagen. At få dem til at forstå, at faget historie ikke ”bare” er noget, der er foregået i datid, men at de faktisk selv er med til at skabe historien, hvad end de foretager sig. Fx når de sidder på de sociale medier, kommenterer, selv lægger noget op og så videre.

Flemming er netop blevet færdig med et års pædagogikum, der er et must for fastansatte gymnasielærere. Hvor universitetet giver den faglige ballast, har pædagogikum givet ham både teoretiske og praktiske værktøjer, så han nu er klædt på til jobbet som gymnasielærer.

- Det er krævende, men også godt og udviklende. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg skal tilrettelægge og tilpasse undervisningen til de enkelte klasser.

Nye udfordringer i undervisningen

Knud har hjulpet mange elever med at få en studenterhue og har mærket, at der gennem årene er kommet elever fra flere forskellige samfundslag til. Gymnasiet er blevet åbent for alle.

- Det giver nye spændende udfordringer i forhold til at tilpasse undervisningen og motivere alle elever. Jeg oplever også en større gruppe nye elever, der ikke er så undervisningsparate og ikke så afklarede. Jeg kan have en fornemmelse af, at det ligger lidt mere i samfundets og forældrenes forventning i dag, at man tager en studentereksamen. Og så har unge i dag så mange valg, at det kan være svært at vælge.

I det hele taget har meget ændret sig i løbet af de 40 år. Anvendelse af moderne teknologi er naturligvis et af de områder, der springer i øjnene. Flemming fortæller:

- Som underviser skal jeg hele tiden være opmærksom på at få ny teknologi til at spille sammen med undervisningen i afbalanceret grad. Facebook anvender jeg som eksempel på, at man ikke bare ukritisk skal stole på alt, hvad man hører, og at det derfor er vigtigt at lære at forholde sig kritisk til kilderne. Fx gik der for nylig en historie om, at www’s opfinder var død. De mange alternative facts viser i det hele taget, hvor vigtigt kildekritik er.

Når det er relevant, bruger Flemming også smartphones i undervisningen. Han anvender blandt andet en såkaldt spejder-app kaldet Woop.

- App’en udnytter mobilens gps-funktion, så naturen danner ramme om en stribe digitale spil med bevægelse, leg og oplevelser. Med den kan jeg fx sætte eleverne til at finde spørgsmål rundt omkring, som de så skal svare på.

Vigtigt at være sig selv

Mange lærere oplever, at de sætter varige aftryk hos deres elever. Knud har tit været ude for, at gamle elever er kommet hen og har sagt: ”Hej Knud” - både i nærområdet og så langt væk som Berlin og London.

- Jeg stod fx oppe ved bageren for et par dage siden, da en gammel elev kom hen til mig. Det varmer mig, at de tidligere elever husker mig for noget godt. Det er en meget stor gave at opleve, at elever har haft gavn af min undervisning.

Inden Knud går ud af døren, har han så et godt et råd til fremtidens gymnasielærere?

- Nej, ikke nogen specifikke råd. Alle lærere gør det på deres egen måde. For det er vigtigt, man er sig selv - dét giver den bedste undervisning. Men måske et generelt råd: Sørg også for at have andre interesser end det rent faglige. Engagér jer i andet end jeres fag, lad jer inspirere af andre ting. Hold jer i form, lyder opfordringen fra Knud, der ikke selv er bleg for at tage cyklen til sommerhuset i Lemvig eller cykle til Aalborg tur-retur.

Lærerne blev fejret ved den årlige translokation torsdag d. 22. juni for alle fortsætterelever. Læs mere her.