Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Htx lukker i Hobro

 
mandag D. 06. november 2017, kl. 15.12
Undervisningsministeriets vilkår for htx fjerner grundlaget for, at htx-uddannelsen kan fortsætte i Mariagerfjord Kommune. Dét fortæller Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars i en fælles pressemeddelelse.

Pressemeddelelse d. 6/11 2017


Erhvervsskolerne Aars og Mariagerfjord Gymnasium udbyder ikke htx fra 2018: 

Samfundet har behov for arbejdskraft, der har en teknisk videregående uddannelse, og her er htx-uddannelsen et rigtig godt fundament. Det har de unge fået øjnene op for, og derfor har der nu i en årrække været udbudt htx-uddannelse i et samarbejde mellem TechCollege og Mariagerfjord Gymnasium. Desværre måtte TechCollege i sommers meddele, at de ikke ønskede at fortsætte udbuddet i Mariagerfjord Kommune.

Siden da har Erhvervsskolerne Aars og Mariagerfjord Gymnasium forsøgt at finde en model, der kunne sikre, at der også i 2018 og fremover kan udbydes htx i Mariagerfjord Kommune. Det økonomiske grundlag var spinkelt, men da begge institutioner brænder for at sikre det bedste og bredest mulige uddannelsestilbud lokalt, blev der hen over sommeren og helt ind til denne uge gjort ihærdige forsøg på at sikre et bedre økonomisk grundlag og at sikre, at alle mulige løsningsmodeller var vendt og drejet.

- Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars har virkelig gjort en ekstraordinær indsats for at finde et økonomisk bæredygtigt grundlag, og derfor er det ekstra ærgerligt, at det ikke har kunne lade sig gøre at få enderne til at nå sammen, udtaler Ulf Givskov Bender, der er direktør for Erhvervsskolerne Aars.

Politisk har der været god opbakning undervejs, og derfor er der også kun rosende ord at sige om både kommunernes og regionens støtte. Men det er også således, at hverken kommuner eller region lovligt kan støtte driften økonomisk, det er et statsligt ansvar.

Indenfor den seneste måned har regeringen ellers stillet forslag om, at gymnasierne i de små byer skal støttes. Dette skal ske ved at lægge et loft på gymnasierne i de større byer. Desuden har der i finanslovsforslaget også været oplæg til, at udkantstillæg og lokalskoletillæg skulle understøtte udbud af uddannelser i de tyndere befolkede områder. Men disse tillæg er ministeriet ikke indstillet på at udbetale på trods af, at Mariagerfjord Kommune er udpeget som udkantsområde. Dertil kommer, at elevgrundlaget ikke er ret stort, og at hele uddannelsessektoren udsættes for en lang række besparelser.

- Det er vigtigt at understrege, at beslutningen ikke får nogen betydning for vores nuværende htx-elever, der naturligvis stadig bliver studenter fra Mariagerfjord Gymnasium. Samtidig kan vi også se, at htx har haft en positivt afsmittende effekt på vores andre ungdomsuddannelser, fx har vi undervisere med ingeniørbaggrunde, der underviser på stx - og dét vil vi fastholde, udtaler rektor ved Mariagerfjord Gymnasium, Jette Engelbreth, og hun fortsætter:

- Jeg synes selvfølgelig, det er brandærgerligt, for vi mener selv, at vi har haft et godt og værdifuldt uddannelsestilbud til unge i Mariagerfjord Kommune. Fremover må de desværre køre langt mod syd eller nord, hvis de vil have htx-uddannelse. De kan dog også blive i Hobro og i stedet vælge en studieretning på stx med fx bioteknologi, biologi, matematik, fysik eller kemi. Dermed kan de stadig dyrke deres naturvidenskabelige interesse - og slippe for at pendle langt hver dag. 

Kontakt for yderligere information:
Michael Madsen
Uddannelsesleder ved Mariagerfjord Gymnasium
Tlf. 28 72 11 87
Mail mma@mf-gym.dk