Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Anonym rådgivning

 
onsdag D. 18. januar 2017, kl. 13.45
Hvis hash eller andre rusmidler fylder for meget i dit eller dine venners liv, kan du nu få gratis og anonym hjælp på Mariagerfjord Gymnasium. Tilbuddet sker i samarbejde med Misbrugscenteret i kommunen.

Oplever du, at weekendernes forbrug af hash, alkohol eller andre stoffer er ude af kontrol? Oplever du, at du eller nogen omkring dig også er begyndt at tage rusmidler i hverdagen? Oplever du, at det fx er svært at passe din skole?

Hver anden onsdag mellem kl. 9-11 har du mulighed for anonymt at tale med en misbrugsbehandler på Mariagerfjord Gymnasium. Første gang er d. 25. januar, hvor du kan træffe Mie Villadsen, misbrugsbehandler i Mariagerfjord Kommune, i lokale C56. 

Tilbuddet er til dig, der gerne vil tale om dit forbrug og evt. få hjælp til at stoppe eller reducere det. Eller måske kender du nogen, som du er bekymret for på grund af deres forbrug. Under samtalen vil vi tale om rusmidler og om de ting, som er vigtige for dig! Din og dine venners trivsel og sundhed vil være i fokus, og du vil blive mødt fordomsfrit, med åbenhed og respekt.