Introaftenen er aflyst pga. vejret!

I praktik som lærere

 
onsdag D. 07. december 2016, kl. 14.16
Onsdag fik 57 hf-elever en smagsprøve på jobbet som lærer, da de skulle stå for undervisningen i en folkeskole. Baggrunden er et større samarbejde mellem gymnasiet, UCN og flere skoler i Mariagerfjord Kommune.
Af Mette Brandt-Petersen

Der er frikvarter på Bymarkskolen i Hobro. I skolegården lyder høje råb, børn løber rundt i støvregnen, mens andre skutter sig under halvtaget. Da det ringer ind, myldrer børnene inden for, smider deres våde overtøj og finder ind i klasselokalet. Hos 5.c står der tre nye ansigter ved tavlen - Lea, Elizabeth og Nicolai fra 1.p, der skal undervise klassen i dansk de næste to timer.

På tavlen har de skrevet dagens program, så eleverne kan følge med i, hvad der skal ske. Først skal de arbejde med novellen ”I brøndens mørke” i mindre grupper, og til sidst bliver der måske tid til at lege, lover de tre gymnasieelever.

En stor mundfuld for 1.hf

Onsdag d. 7. december er 1.p og 1.q i lærerpraktik på Bymarkskolen, Rosendalskolen, Valsgaard Skole, Arden Skole og Assens Skole. Formålet er, at eleverne får en smagsprøve på faget, så de måske bliver afklaret med, om de senere vil starte på læreruddannelsen. Dermed er Mariagerfjord Gymnasium forud for den nye gymnasiereform, der lægger op til, at hf fremover skal indeholde praktikforløb, der støtter elevernes valg af videregående uddannelse.

Forrige uge var hf-eleverne på besøg ved UCN, hvor de hørte om læreruddannelsen og blev klædt på til at møde folkeskoleeleverne. 1.p og 1.q blev vejledt af Julie og Simone, der går på andet år af læreruddannelsen.

- Det har været en sjov udfordring at skulle undervise nogen i at undervise andre. Også fordi hf-eleverne starter fra nul. Nogen har måske i forvejen svært ved at fremlægge for klassen, og så er det altså en stor mundfuld at stå overfor 25 folkeskoleelever, fortæller de to lærerstuderende og fortsætter:

- For at hjælpe dem på vej har vi fundet en tekst, de kunne bruge i undervisningen. Vi har forsøgt at skabe rammerne, som de selv skal udfylde. Det har været vigtigt for os, at de får følelsen af, at det er deres EGEN undervisning. Og så har det ikke været et mål, at de skal lære eleverne en masse, men derimod at de får følelsen af at nå børnene. De skal helst få en god oplevelse med at undervise.

Hårdt arbejde

Tilbage hos 5.c på Bymarkskolen er gruppearbejdet i fuld gang, og eleverne arbejder nu koncentreret med novellen. Hf-eleverne går rundt i klasselokalet, og Elizabeth standser ved en gruppe, hvor en dreng genert gemmer sit hoved i trøjen, da han skal læse op. ”Er det svært at læse højt? Du skal nok blive god til det. Dét lover jeg”, lyder det opmuntrende fra hf-eleven. Hun hjælper ham i gang, og snart kører gruppearbejdet på skinner igen.

Umiddelbart virker det til, at Elizabeth føler sig hjemme i klasselokalet, men ser hun selv en fremtid som folkeskolelærer?

- Jeg tror det ikke. I dag skal jeg kun undervise i to timer, hvor jeg har forberedt mig og har masser af overskud. Hvis jeg skulle gøre det hver eneste dag, ville det nok være svært og hårdt at bevare det overskud i længden, forklarer hun og tilføjer, at hun har fået meget ud af praktikken.

- Jeg har lært en masse om forberedelse og kommunikation - at skulle formulere mig så forståeligt og tydeligt, at alle forstår beskeden. Og så har det da været en overvindelse at stille sig op i klassen. Selvom det kun er en 5. klasse, er det alligevel skræmmende, fordi de er så mange børn.

I foråret venter flere smagsprøver på videregående uddannelser, som 1.p og 1.q kan bruge deres hf-eksamen til. Blandt andet er der planer om at lave praktikforløb, hvor hf-eleverne prøver at arbejde som falckredder, politibetjent, pædagog og sygeplejerske. Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Søren Urup på mail soeu@mf-gym.dk og tlf. 28 72 32 88.

I praktik som lærer
Onsdag d. 30. november var 1.p og 1.q på besøg ved UCN, hvor de blev vist rundt, hørte om læreruddannelsen og blev klædt på til at undervise i folkeskolen. Yderst til højre ses de to lærerstuderende, Julie og Simone, der har vejledt hf-eleverne.