Introaftenen er aflyst pga. vejret!

En succeshistorie

 
tirsdag D. 27. oktober 2015, kl. 09.08
Vhf er blevet evalueret. Resultatet er så positivt, at rektor Jette Engelbreth håber, tilbuddet kan blive permanent.
Af Mette Brandt-Petersen

Siden 2012 har gymnasiet i samarbejde med VUC&hf Nordjylland udbudt vhf til unge med en diagnose i bagagen. Hvordan er det gået de første vhf-elever, og virker uddannelsen efter hensigten? Det har Mariagerfjord Gymnasium fået svar på i en ny rapport lavet af Danmarks Evalueringsinstitut, der har foretaget en evaluering af de to første vhf-årgange.

Det overordnede resultat er en positiv vurdering af den visiterede hf: ”Vhf-klassen giver unge med forskellige diagnoser, der visiteres til vhf-klassen, en gymnasial uddannelse, som det vurderes, de ellers ikke ville have fået. Vhf-klassen imødekommer altså en gruppe unge, der ellers oplever at falde mellem to stole, når det kommer til muligheden for at få en ungdomsuddannelse”.

Undersøgelsen viser, at fastholdelsesprocenten i vhf-klassen er høj, og kursisternes faglige præstationer er fine. Derudover fremgår det, at de fysiske rammer og særlige pædagogiske tiltag er velfungerende. For eksempel har vhf-klasserne deres eget klasselokale med faste pladser ved enmandsborde, personlige skabe og særskilte rum, som eleverne kan benytte efter behov. Undervisningen bliver desuden særligt tilrettelagt for at imødekomme elevernes behov for ro, struktur og forudsigelighed.

- Vi er blevet bekræftet i, at gymnasiet hjælper unge, der ellers ikke ville kunne gennemføre en gymnasial uddannelse. Derfor har vi nu rettet henvendelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for at få vhf under den såkaldte Asperger-lovgivning og dermed gøre tilbuddet permanent, udtaler rektor Jette Engelbreth.

Karen Inge Taasti er vhf-koordinator på Mariagerfjord Gymnasium, og hun glæder sig også over den positive evaluering.

- Vi oplever en stigning i antallet af unge med forskellige diagnoser, og vi har forsøgt at skabe nogle tiltag, der imødekommer deres særlige behov. Det er dejligt at vide, at vi er på rette vej, siger hun.

I sommer blev de første fire vhf-elever studenter – to af dem er startet på en universitetsuddannelse, mens de to andre snart følger efter.

Evaluering af vhf lavet af Danmarks Evalueringsinstitut - her kan du læse hele rapporten.

TV2 Nord har lavet et indslag om vhf, som du finder her.