Introaftenen er aflyst pga. vejret!

"Vi har det sjovt i klassen"

 
torsdag D. 26. november 2015, kl. 15.45
1.b inviterede inden for på deres første klassedag, hvor de skulle diskutere klassens trivsel.
Af Mette Brandt-Petersen

Torsdag d. 26/11 har 1.b ”klassedag” på skemaet – det er blevet tid til at tage temperaturen på klassens trivsel. Deres engelsklærer Helle Blicher er netop gået ud af lokalet, og nu tager klasserådet over og forklarer, hvad der skal ske i modulet. Eleverne bliver delt ind i mindre grupper og skal diskutere en række spørgsmål, som noteres på et whiteboard. Hvordan fungerer klassen socialt? Er der en god omgangstone? Er det tilladt at være fagligt mindre god? Og hvordan går det med at få lavet lektierne?

På klassedagen får eleverne mulighed for at diskutere sociale og faglige emner – både i forhold til klassen og til undervisningen generelt. Ved førsteklassernes første klassedag deltager klassens tutorer, der kan bidrage med erfaringer og sørge for, at klassen holder den gode tone, hvis diskussionen skulle blive ophedet.

Lauge Hjort fra 3.b er tutor for 1.b, og han lytter interesseret med, da gruppearbejdet begynder.

- Jeg synes, klassedagen er vigtig, fordi det giver eleverne mulighed for at tale sammen, uden at lærerne blander sig. For eksempel havde min klasse store problemer med at få lavet lektier, og det talte vi om på vores klassedag, så vi kunne få rettet op på det, fortæller han og fortsætter:

- Klassedagen er et godt sted at ændre klassens mentalitet, hvis alle er enige om, at der skal gøres noget ved det. Udviklingen sker først, når eleverne selv vil. Og det er vildt positivt at opleve, at man selv kan være med til at ændre på tingene.

I 1.b er det nu blevet tid til, at grupperne skal fremlægge deres synspunkter, mens klasserådet samler op på diskussionen. Der er en god stemning i lokalet, og stort set alle har noget, de gerne vil bidrage med. Eleverne er enige om, at 1.b er en god klasse, hvor de har det sjovt med hinanden. Der er plads til alle og respekt for hinandens forskellighed, og et medlem af klasserådet noterer straks på whiteboardet: ”Difference er nice”. Men kan det være et problem, at klassen har det så godt sammen? Flere indvender, at de tætte venskaber gør, at det kan være svært at skelne mellem skoletid og fritid, og at det indimellem skaber forstyrrende sniksnak i timerne. Der er bred enighed om, at problemet med snakken i krogene er blevet mindre, efter at eleverne er begyndt at tysse på hinanden. Derfor vedtager klassen, at de skal fortsætte med at tysse og samtidig tage mere hensyn til hinanden i undervisningen.

Klassedagen i 1.b er ved at være slut, og klasserådet skal nu sende et referat og handleplan til klassens teamlærere. I alle førsteklasser afholdes to klassedage – næste gang er i uge 9, hvor klasserne skal samle op på den første klassedag.