Optagelse på vhf
 
 

Sådan bliver du optaget

Optagelse sker på grundlag af:

1. Afsluttet 9. eller 10. klasse med følgende prøver

  • 9.- eller 10.-klasseprøve i Dansk, Matematik og Engelsk.
  • 9.- eller 10.-klasseprøve i Fysik / Kemi.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal du til en optagelsesprøve.

2. Du kan også have gennemført anden undervisning, der svarer til 10. klasse

Optagelse sker efter en konkret faglig vurdering, fx en optagelsessamtale og / eller en optagelsesprøve.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse sker ved at udfylde ansøgningsskemaet eller ved at aftale en samtale med elevvejleder Karen Inge Taasti. Send ansøgningsskemaet til Mariagerfjord Gymnasium, Amerikavej 5, 9500 Hobro senest 1. marts 2020. Husk at medsende relevante dokumenter!

Ansøgningsskema til vhf 2020

Visitation

Ansøgningerne behandles af et visitationsudvalg, der består af repræsentanter fra Mariagerfjord Gymnasium og Mariagerfjord Kommunes skoleforvaltning.

Hvornår får du besked?

Der kommer endeligt svar fra visitationsudvalget til ansøgerne om optagelse senest d. 15. april 2020.

Har du spørgsmål...

Karen Inge Taasti er elevvejleder og koordinator på Mariagerfjord Gymnasium, og hun svarer gerne på spørgsmål om vhf. Du kan kontakte hende på mail kit@mf-gym.dk eller tlf. 28 88 08 55.