Stx 2020
 
 

Stx strækker sig over tre år og består af to forløb:

Grundforløb = tid til afklaring

De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle nye stx-elever. Her bliver du introduceret til gymnasiets fag, vejledt om dine muligheder og får en smagsprøve på de studieretninger, du overvejer. Sidst i grundforløbet vælger du en studieretning, der består af to eller tre studieretningsfag.

Studieretningsforløb = tid til fordybelse

Studieretningen former din stx-uddannelse efter dine interesser og drømme om videregående uddannelse og job. I 2020 udbyder Mariagerfjord Gymnasium ni studieretninger, der er fordelt inden for fire hovedområder: Sprog, musik, naturvidenskab og samfundsfag.

I 2020 vil gymnasiet desuden oprette en talentklasse for de elever, der ønsker at kombinere en stx-uddannelse med deres sport. Læs mere her.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer!

Det er også vigtigt at understrege, at der skal være et vist antal elever, før en studieretning oprettes. I tilfælde af for mange elever på en studieretning vil der være lodtrækning.

Sprog

> For dig, der ønsker at få indsigt i sprog, litteratur og samfundsforhold i andre kulturer:

Engelsk A - Fransk A - Latin C
Engelsk A - Spansk A - Latin C
Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B

Musik

> For dig, som vil have teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for musik på et højt niveau:

Musik A - Engelsk A
Musik A - Matematik A

Naturvidenskab

> For dig, der brænder for naturvidenskab og gerne vil have erfaring med forsøg og laboratoriearbejde:

Matematik A - Fysik B - Kemi B
Biologi A - Kemi B

Samfundsfag

> For dig, der vil have indsigt i kultur- og samfundsforhold både i Danmark og resten af verden. 

Samfundsfag A - Engelsk A
Samfundsfag A - Matematik A

Studie- eller udvekslingsrejse

I løbet at gymnasietiden kommer aller stx-klasser på en studie- eller udvekslingsrejse. Du kan læse om rejseudgifterne her.