Stx

 
 

1. Hvad er stx?
Stx er en tre-årig uddannelse, der slutter med en studentereksamen. Uddannelsen giver dig en bred indsigt i naturvidenskab, sprog, kultur, historie og samfundsforhold. 

2. Er stx noget for dig?
Stx er for dig, der vil have en alsidig uddannelse med mange forskellige fag.

3. Hvorfor vælge stx?
Stx er den eneste ungdomsuddannelse, der kan lede til alle videregående uddannelser. Vær dog opmærksom på, at dit valg af fag og niveauer kan have betydning for, om du kan blive optaget direkte på den videregående uddannelse.

Stx på Mariagerfjord Gymnasium

Student 2020

- Jeg valgte stx, fordi det er en bred gymnasial uddannelse, og jeg ville holde alle mine muligheder åbne. I løbet af de tre år har jeg udviklet mig helt vildt både personligt og fagligt, og jeg er blevet meget mere afklaret. Jeg er fx blevet mere ’hooked’ på samfundsfag og kunne gode forestille mig, at det er i den retning, jeg vil læse videre.

- En vigtig del af dét at gå i gymnasium er det sociale, og her er fællesskabet på Mariagerfjord Gymnasium noget helt særligt. Alle snakker med hinanden på tværs af årgange og klasser, og man lærer hurtigt en masse søde mennesker at kende. Dét er alt sammen med til at styrke sammenholdet på skolen, og det smitter af på undervisningen. Jeg mener, at hvis man har det godt socialt, bliver det langt nemmere at følge med fagligt. Det hænger tæt sammen.

Emma Hajder, stx-student 2020