Introaftenen er aflyst pga. vejret!
 
Optagelseskrav hf
 
 

Du kan blive optaget på hf direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang.


Læs også om adgangskravene på Undervisningsministeriet hjemmeside.

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk. Læs mere om, hvordan optagelsen foregår på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering, der laves på baggrund af en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Læs mere om optagelsesprøven.

Hvis du ikke søger direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er gymnasiets rektor, der vurderer dine forudsætninger for at begynde på og gennemføre hf-uddannelsen. Du skal stadig søge om optagelse via optagelse.dk.

Du har desuden krav på optagelse på hf, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter den sidste prøve er bestået.