Optagelseskrav hf

 
 

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk. Læs mere om, hvordan optagelsen foregår på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Du kan blive optaget på hf direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang. Læs om adgangskravene her:

Optagelseskrav til hf efter 9. klasse

Optagelseskrav til hf efter 10. klasse

Vil du søge om optagelse direkte efter 9. klasse? Se video om adgangskravene her:

Vil du søge om optagelse direkte efter 10. klasse? Se video om adgangskravene her:

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering, der laves på baggrund af en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Læs mere om optagelsesprøven.

Hvis du ikke søger direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er gymnasiets rektor, der vurderer dine forudsætninger for at begynde på og gennemføre hf-uddannelsen. Du skal stadig søge om optagelse via optagelse.dk.

Du har desuden krav på optagelse på hf, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter den sidste prøve er bestået.