Projekt Netwerk
 
 

På Mariagerfjord Gymnasium tror vi på, at vores elever får lyst til at lære mere, når de trives og har gode venner omkring sig. Derfor deltager alle nye klasser i Projekt Netwerk, der handler om at skabe en god klassekultur og et positivt læringsmiljø.

Netwerk består af forskellige øvelser og oplæg, som klassen arbejder med fra skoleårets start og frem til juleferien. To helt centrale elementer er ’makkerskaber’ og ’grupper’, der skal styrke relationerne i klassen. Det handler om at forebygge kliker, knytte bånd og undgå, at eleverne kun finder sammen med dem, de allerede kender i forvejen. Det gør klassens sociale fællesskab stærkere – og hvis det sociale fællesskab er stærkt, er der også bedre forudsætninger for et højt fagligt niveau, hvor alle tør bidrage til undervisningen.