Ny elev
 
 

Har du lyst til at opleve Mariagerfjord Gymnasium, kan du booke et besøg hos én af skolens elevvejledere på tlf. 98 52 08 55. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring studievalg og optagelse.

Læs vores infomagasin 2020 her:


HTX, stx, hf eller vhf?

Alle uddannelserne giver dig mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse, men der er alligevel forskelle:

Htx er en treårig gymnasial uddannelse med et klart teknisk og naturvidenskabeligt præg, der klæder dig på til en lang række videregående uddannelser. Det kan fx være uddannelser inden for ingeniørfaget, sundhedsområdet eller naturvidenskabelige fag. Htx-eleverne arbejder ofte med projekter, hvor de prøver teorien af i praksis og samarbejder med erhvervslivet. Læs mere om htx 2020 her.

Stx er en treårig almendannende gymnasial uddannelse. Det betyder, at stx har en bredere sammensætning af fag med både et kulturelt, samfundsfagligt, sprogligt og naturvidenskabeligt præg. De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle. Her bliver du introduceret til gymnasiets fag og vejledt om dine muligheder. Først herefter skal du vælge din studieretning, der former din stx-uddannelse i en bestemt retning. Læs mere om stx 2020 her.

Hf er også en almendannende gymnasial uddannelse, men den varer kun to år. Det betyder, at hf er knap så bred, og der er færre muligheder for at vælge fag på det højeste A-niveau. Derfor er hf en fordel for dig, der ved, at du vil fortsætte på en kort eller mellemlang uddannelse. Det kan fx være uddannelsen til pædagog, lærer, sygeplejerske, politibetjent, fysioterapeut, socialrådgiver og andre såkaldte professionsbachelor uddannelser. Læs mere om hf 2020 her

Derudover udbyder Mariagerfjord Gymnasium en visiteret hf - også kaldet vhf - der er en specielt tilrettelagt hf-uddannelse for normaltbegavede unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder. Læs mere om vhf 2020 her.