Introaftenen er aflyst pga. vejret!
 
Ny elev
 
 

Nåede du ikke at søge inden ansøgningsfristen? Tag fat i en elevvejleder og hør om dine muligheder.

Har du lyst til at opleve gymnasiet, kan du booke et besøg på et tidspunkt, der passer dig. Du er også velkommen til at kontakte én af skolens elevvejledere på tlf. 98 52 08 55, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder.

Vi har spurgt fire elever om, hvordan det er at gå på Mariagerfjord Gymnasium. Læs deres svar.

stx, hf eller vhf?

Alle uddannelserne giver dig mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse, men der er alligevel forskelle:

Stx er en treårig almendannende gymnasial uddannelse. Det betyder, at du får en bred vifte af fag på et højt niveau inden for både samfundsvidenskab, naturvidenskab og sprog. De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle. Her bliver du introduceret til gymnasiets fag og vejledt om dine muligheder. Først herefter skal du vælge din studieretning, der former din stx-uddannelse i en bestemt retning. Læs mere om stx 2022.

Hf er også en almendannende gymnasial uddannelse, men den varer kun to år. Det betyder, at hf er knap så bred, og der er færre muligheder for at vælge fag på det højeste A-niveau. Derfor er hf en fordel for dig, der ved, at du vil fortsætte på en kort eller mellemlang uddannelse. Det kan fx være uddannelsen til pædagog, lærer, sygeplejerske, politibetjent, fysioterapeut, socialrådgiver og andre såkaldte professionsbachelor uddannelser. Læs mere om hf 2022.

Derudover udbyder Mariagerfjord Gymnasium en visiteret hf - også kaldet vhf - der er en specielt tilrettelagt hf-uddannelse for normaltbegavede unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder. Læs mere om vhf 2022.

I vores infomagasin 2022 kan du læse om vores uddannelser, studiemiljø og de mange frivillige aktiviteter, der foregår på gymnasiet. Læs magasinet (åbner som pdf). 

Infomag 2022